files/2014/Design2014/Collage.jpg
Om oss

Visjon

Sikkerhetsledelse skal prioritere spesialkompetanse og utvikling av unike produkter og tjenester, og alltid levere de mest kosteffektive løsningene.

Vi skal være en foretrukket samarbeidspartner innen sikkerhet, beredskap, krisehåndtering, personsikkerhet og HMS