files/2014/Design2014/HMS.jpg
Mer om 
HMS og SHA byggeprosjekt

Sikkerhetsopplæring

Dokumentert sikkerhetsopplæring er lovpålagt. Sikkerhetsledelse leverer effektive, målrettede og praktisk rettede sikkerhetskurs og øvelser for bygg og anlegg. Opplæring og kompetanse på riktig nivå har god skadeforebyggende effekt og er nødvendig for å skape en god HMS-kultur i prosjektet. Kursledere og instruktører med mange års kompetanse.