files/Bilder/Kurs/Sikkerhetskurs.jpg
Mer om 
Bedriftsinterne kurs

Sikkerhetskurs

Kriminalitetsutviklingen og risikoen for å bli utsatt for uønskede hendelser endres stadig. Grov vinningskriminalitet er økende og de kriminelle miljøene som opererer i Norge er mer voldelige. Hvordan kan man forebygge dette og sikre ansatte, omdømmekapitalen og øvrige verdier?  Kurset gjennomføres bedriftsinternt for kun deres virksomhet.

Hva har vi fokus på under kurset?

Sikkerhetskurset skreddersys etter deres trusselbilde. Vi setter fokus på hvordan man effektivt forebygger de mest aktuelle trusler og uønskede hendelser i deres virksomhet. Våre kursledere og instruktører har mange års sikkerhets-, beredskaps- og politifaglig spesialkompetanse, som sikrer et godt utbytte av kurset.

Målgruppe

Ledere og medarbeidere på alle nivåer.

Læringsmål 

 • Teoretisk og praktisk gjennomgang slik at deltagerne er istand til å forebygge kriminelle handlinger og ulykker
 • Kurset skal bidra til å skape en sikkerhetskultur i virksomheten

Kursinnhold (eksempler på emner)

 • Sikkerhetsinstrukser
 • Praktisk øvelse/situasjonsvurderinger
 • Trusselbildet og trender
 • Tyveri- og ransforebygging
 • Konflikt- og trusselhåndtering
 • Transportsikkerhet
 • Brannvern
 • Terror- og sabotasjeforebygging
 • Belastninger og ettervern

Varighet

Fra 3 timer.

Pris

Pris på forespørsel. Kursmateriell og kursbevis utleveres deltagerne.


Kursoversikt Oslo

 

Kontakt oss

Send inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Hvordan fikk du høre om Sikkerhetsledelse?
Jeg godtar at dere lagrer alle opplysningene jeg har lagt inn i kontaktskjemaet. Les mer
Jeg ønsker at dere sletter alle opplysningene jeg legger inn i kontaktskjemaet etter behandling av henvendelsen.