files/Bilder/Kurs/Sikkerhetskurs.jpg
Mer om 
Sikkerhet

Sikringsrisikoanalyse

Vi leverer sikringsrisikoanalyser etter NS 5832:2014 Krav til sikringsrisikoanalyse. Kartlegging og vurdering av risiko er grunnlaget for valg og dimensjonering av riktige kombinasjonsløsninger av sikkerhets- og beredskapstiltak. Det kan være kostbart å investere uten at dere har kartlagt behovet.

Omfatter følgende:

  • Oppstarts- og analysemøte
  • Befaringer og statusmøter
  • Verdivurdering
  • Trusselvurdering
  • Sårbarhetsvurdering
  • Vurdering av risiko
  • Rapport med resultat og anbefalte risikoreduserende tiltak 
  • Presentasjon og gjennomgang av rapport

 
Se også:


Ta kontakt med oss i dag for pristilbud, post@sikkerhetsledelse.no eller ring oss på tlf 66 10 99 40.

 

Kontakt oss

Send inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Hvordan fikk du høre om Sikkerhetsledelse?
Jeg godtar at dere lagrer alle opplysningene jeg har lagt inn i kontaktskjemaet. Les mer
Jeg ønsker at dere sletter alle opplysningene jeg legger inn i kontaktskjemaet etter behandling av henvendelsen.