files/Bilder/Kurs/Sikkerhetskurs.jpg

Sikkerhetstester

En sikkerhetstest vil avdekke om dere har svakheter i sikkerhetssystemet eller om dere er godt rustet mot aktuelle trusler og trusselaktører, og at sikkerhetsinntrykket er godt ivaretatt. Sikkerhetsledesle har rådgivere med spesialkompetanse innen skjult entring. Testen omfatter menneskelige, teknologiske og organisatoriske sikringstiltak, og er en viktig del av internkontrollen.

Omfatter følgende:

  • Innledende møte for å avklare rammer og mål
  • Sikkerhetstest planlegges og gjennomføres. Omfatter for eksempel adgangskontroll, data- og dokumentsikkerhet, personsikkerhet og øvrige sensitive deler av virksomheten. Dokumenteres
  • Rapport med resultat og anbefalte tiltak utarbeides og presenteres

 

Se også:


Ta kontakt med oss i dag for pristilbud, post@sikkerhetsledelse.no eller ring oss på tlf 66 10 99 40.

 

Kontakt oss

Send inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Hvordan fikk du høre om Sikkerhetsledelse?
Mer om 
Sikkerhet