Sikkerhet

TjenesterBakgrunnssjekk

 • Det er kostbart å ansette og engasjere feil person.
 • Bakgrunnssjekk vil sammen med kartlegging av personlige egenskaper og kompetanse, øke sannsynligheten for at dere velger rett kandidat.
 • Sikkerhetsledelse har verktøyene og en fast arbeidsmodell som sparer dere for mye tid og unødige kostnader.

Granskning

 • Utføres av ressurs med mange års politifaglig kompetanse.
 • Vår metodikk:
  • Innhenting av dokumentasjon.
  • Befaringer og samtaler.
  • Systematisering av innsamlede opplysninger.
  • Sannsynlighetsvurdering og konsekvensvurdering.
  • Rapport med årsaksforhold og anbefalte tiltak.

Informasjons- og kommunikasjonssikkerhet

 • Trusselbildet har de siste årene gitt virksomheter og organisasjoner store utfordringer - vårt samfunn er blitt mer sårbart.
 • Vår metodikk:
  • Gransking, kartlegging, undersøkelser og rådgiving ved mottak av digitale trusler.
  • Risikovurderinger og kartlegging av sårbarhet.
  • Tekniske tiltak mot digitale trusler.
  • Tiltak mot avlytting og veiledning trygg kommunikasjon.
  • Utvikling av sikkerhetskultur.

Personsikkerhet

 • Gir trygghet for personer, familier, virksomheter og organisasjoner.
 • Utøves av våre rådgivere med mange års erfaring fra politiet.
 • Vår metodikk:
  • Trusselvurdering – kartlegging av risikoforhold og sårbarhet.
  • Behov og dimensjonering av sikringstiltak.
  • Kosteffektive sikringstiltak.
  • Beredskap 24/7.
  • Varslings- og posisjoneringssystem.
  • Fast rådgiver med politifaglig spesialkompetanse.
  • Rådgivning og bistand ved hendelser, reiser, arrangement og aktiviteter.

Reisesikkerhet

 • Bidrar til økt bevisstgjøring og trygghet.
 • Vår metodikk:
  • Opplæring.
  • Sikkerhets- og varslingsrutiner.
  • Beredskap 24/7.
  • Varslings- og posisjoneringssystem.
  • Fast rådgiver med politifaglig spesialkompetanse.

Risikokartlegging

 • Det kan være kostbart å investere i sikringstiltak uten at dere har kartlagt behovet.
 • Kartlegging og vurdering av risiko er grunnlaget for valg og dimensjonering av riktige kombinasjonsløsninger av sikringstiltak.
 • Vår metodikk er basert på:
  • Norsk Standard 5814 Krav til risikovurdering.
  • Norsk Standard 5832 Krav til sikringsrisikoanalyse og tilknyttede standarder.

Sikringsrisikoanalyse


Sikkerhetsrevisjon

 • Formålet er å avdekke om det er samsvar mellom faktisk sikkerhetsnivå og gjeldende interne retningslinjer og lov-/forskriftskrav.
 • Revisjonen gir dere et godt grunnlag for valg og dimensjonering av kosteffektive sikringstiltak.
 • Rapport med resultat og anbefalte tiltak.
 • Sikkerhetsledelse er leverandørnøytral og har lang erfaring med sikkerhetsrevisjoner.

Sikkerhetstest

 • Formålet er å avdekke om dere har svakheter i sikkerhetssystemet eller om dere er godt rustet mot aktuelle trusselscenarioer og trusselaktører.
 • Utføres av våre rådgivere med politifaglig bakgrunn.
 • Rapport med resultat av testen og anbefalte menneskelige, teknologiske og organisatoriske sikringstiltak.

Sikkerhetsstyring

 • Prosessbasert system som ivaretar alle forhold innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering basert på: Planlegge – Utføre – Kontrollere – Forbedre.
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.

Sikkerhetsopplæring

 • Konflikt- og trusselhåndtering: Trusselvurdering, forebyggende og konsekvensreduserende tiltak, scenariobasert trening og belastninger og ettervern.
 • Sikkerhetskurs: Risikobildet, forebyggende tiltak, scenariobasert trening, belastninger og ettervern.
 • Sikkerhetsledelse: Sikkerhet og beredskap satt i system – fra kartlegging, planverk, opplæring, drift og til revisjon. Dekker den samlede sikkerhetsstyringen.
 • Sikringsrisikoanalyse: Basert på retningslinjer og krav i Norsk Standard 5832.
 • Kursene gjennomføres bedriftsinternt og tilpasses deres risikobilde og behov.
 • Kursledere og instruktører har politifaglig bakgrunn.
 • Se vår kursoversikt.

 

OpplæringKonflikt- og trusselhåndtering

 • Gjennom mange års spesialkompetanse fra politiet vil kursleder formidle kunnskap og skape engasjement.
 • Deltagerne vil bli betydelig bedre rustet til å løse konflikt- og trusselsituasjoner i sitt arbeid. 
 • Kursinnhold:
  • Trusselvurdering.
  • Forebyggende og konsekvensreduserende tiltak.
  • Scenariobasert trening - hva gjør vi dersom...?
  • Praktisk øvelse.
  • Belastninger og ettervern.
 • Varighet: 4 timer.
 • Se vår kursoversikt.


Sikkerhet og beredskap

 • Kriminalitetsutviklingen og risikoen for å bli utsatt for uønskede hendelser endres stadig. Kurset tar for seg hvordan man forebygger og håndterer en trusselsituasjon for å beskytte ansatte, omdømmekapitalen og øvrige verdier.

 • Kurset skreddersys etter deres ønsker og behov.

 • Kursinnhold:

  • Sikkerhetsinstrukser.

  • Trusselbildet og trender.

  • Forebyggende tiltak.

  • Beredskapsprinsipper.

  • Praktisk øvelse/scenariobasert trening - hva gjør vi dersom...?

  • Belastninger og ettervern

 


Sikkerhetsledelse

 • Kurset tar for seg hvordan sikkerhetsarbeidet ivaretas i egen virksomhet på en systematisk og effektiv måte. 
 • Kursinnhold:
  • Plan, strategi, mål og sikkerhetsorganisasjonen.
  • Risikostyring.
  • Lov- og forskriftskrav.
  • Sikkerhets- og beredskapsstandard.
  • Tiltak og prosedyrer.
  • Opplæring.
  • Beredskap 24/7.
  • Granskninger.
  • Avvikshåndtering.
  • Revisjoner.
 • Varighet: 8 timer.
 • Se vår kursoversikt.


Sikringsrisikoanalyse - NS 5832

 • Under kurset lærer du om hvordan sikringsrisikoanalyse gjennomføres på en enkel og funksjonell måte, og hvordan resultatet omsettes til å hente ut potensielle gevinster. 
 • Kursinnhold:
  • Gjennomgang av hvert steg i standarden.

  • Overordnet gjennomgang av NS5831/32 for å skape helhetlig sikkerhetskompetanse for deltakerne.

  • Skjematikk og dokumentmaler.

 • Varighet: 5 timer.
 • Se vår kursoversikt.

Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom - NS 5834

 • Under kurset lærer du om kravene og hvordan sikringstiltak planlegges på en funksjonell måte, og sammenhengen mellom NS 5834 og tilknyttede standarder.
 • Kursinnhold:
  • Gjennomgang av hvert steg i standarden.

  • Overordnet gjennomgang av NS5831/32 for å skape helhetlig sikkerhetskompetanse for deltakerne.

  • Skjematikk og dokumentmaler

    

 • Varighet: 5 timer.
 • Se vår kursoversikt.

ProdukterSikker løsning mot opptak og avlytting

 • Sikker løsning mot opptak og avlytting av mobiltelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner.
 • Unik funksjon som gjør at mobiltelefoner under et møte kan motta inngående samtaler og samtidig opprettholde sikkerhetsnivået.
 • Leveres i stasjonær enhet og hendig koffert.
 • Kan også tilkobles 12 volt.

Kontakt oss

Tilbake
Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår personvernerklæring og bruk av cookies.
Designet av Norgesdesign. Utviklet i Docly