Beredskap og krisehåndtering

TjenesterBeredskap 24/7

Gir trygghet for deg, din familie, alle ansatte og virksomheten.

Vakthavende er ansatt i Sikkerhetsledelse og har mange års erfaring fra håndtering av reelle hendelser og krisesituasjoner fra politiet og vår beredskapstjeneste, som ble etablert i 2002.

Består av:

 • Alltid ressurser i beredskap som er klare til å bistå dere når det oppstår en situasjon med akutt behov:
  • Varsling.
  • Psykososial støtte.
  • Bindeledd politiet og andre myndigheter.
  • Løpende rådgivning for beredskapsledelsen.
  • Utvidet ressursteam med beredskapsfaglig spesialkompetanse innen helse, mediehåndtering og krisekommunikasjon.
 • Bistand ved oppdukkende spørsmål innen sikkerhet og beredskap.
 • Fri rådgivning på telefon alle dager, hele døgnet.

Beredskapsanalyse

Avdekker hvilke trusselscenarioer dere trenger beredskap for og behovet for organisering og beredskapstiltak.

Analysen gir et godt grunnlag for valg og dimensjonering av riktige beredskapstiltak.

Rapport med sårbarhet, resultat av analysen og anbefalte tiltak.

Våre rådgivere har mange års erfaring fra håndtering og ledelse av reelle hendelser og kriser.


Beredskapsrådgiver

Dere tildeles en fast ressurs med mange års politi- og beredskapsfaglig kompetanse.

Består av:

 • Utarbeider og oppdaterer planverk.
 • Gjennomfører opplæring i beredskap og kriseledelse.
 • Alltid klar til å assistere dere på strategisk og operativt nivå i en beredskapssituasjon.

Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.

Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.


Ettervern og psykososial støtte

Sikkerhetsledelse har høy kompetanse innen håndtering av traumatiske hendelser.

Vi sikrer rask psykososial støtte på telefon og på stedet med tett oppfølging av ansatte, kunder og andre involverte.

Bidrar til å redusere menneskelige belastninger og økonomisk tap.

Består av:

 • Beredskap 24/7.
 • Tilgang på våre landsdekkende samarbeidende helsetjenester.
 • Individuelle samtaler og gruppesamtaler.
 • Opplæring i ettervern og psykososial støtte.

Evaluering krisehåndtering

Utøves av rådgivere med spesialkompetanse fra politiet og mange års erfaring fra krisehåndtering.

Sikkerhetsledelse har siden 2005 vært i beredskap for et omfattende antall kunder med bistand under og etter reelle alvorlige hendelser.

Består av:

 • Planlegging og styring/støtte under hele evalueringsprosessen.
 • Evalueringsrapport med beskrivelse av prosessen, resultat og anbefalte forbedringstiltak.
 • Implementering av tiltak for å optimalisere beredskapen i virksomheten.

Grov vold og terrorhandling

Sikkerhet og beredskap mot grov vold og terrorhandlinger er i økende grad nødvendig i vårt samfunn.

Våre rådgivere har spesialkompetanse innen forebygging og håndtering av alvorlig kriminalitet.

Består av:

 • Risiko- og sårbarhetsvurdering.
 • Beredskapsplan.
 • Sikkerhetskurs.
 • Beredskapskurs- og øvelser.
 • Beredskap 24/7.
 • Mediehåndtering og krisekommunikasjon.
 • Ettervern og psykososial støtte.

Kriserådgiver

Formålet er å sikre proaktiv ledelse i en beredskapssituasjon.

Rådgivere med lang erfaring fra ledelse av reelle krisehendelser.

Består av:

 • Rådgiver for beredskapsledelsen med fokus på suksesskriteriene under hendelsen og til normalisering.
 • Ettervern og psykososial støtte av ansatte og andre involverte.
 • Evaluering av krisehåndteringen.
 • Kartlegging av behov for forebyggende og konsekvensreduserende tiltak.

Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.

Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.

OpplæringBeredskap og kriseledelse

Kurset gir deltagerne grunnleggende kunnskap og trening i beredskap og kriseledelse, slik at de er forberedt til å håndtere en alvorlig hendelse i egen virksomhet.

Kursinnhold:

 • Beredskap.
 • Risiko- og trusselbilde.
 • Beredskapssystemet.
 • Ledelse og stabsarbeid.
 • Suksesskriterier.
 • Stressmestring.
 • Mediehåndtering.
 • Øvelse med evaluering.

Varighet: 6 timer.

Se vår kursoversikt.


Beredskapsøvelse

Øvingsleder har politifaglig spesialkompetanse og lang erfaring fra ledelse av reelle beredskapssituasjoner og kriser.

Spillstab med fagkompetanse innen helse, brann- og redning, politi og krisekommunikasjon.

Dere velger trusselscenario som virksomheten skal øves i. 

I samråd med oss velger dere hvilken form for øvelse som er formålstjenlig: Funksjonsrettet trening/case, praktisk øvelse, table-top, spilløvelse eller samøvelse. 

Øvingsplan med målsetting og øvingsmomenter.

Fokus på:

 • Suksesskriteriene.
 • Organisering av krisestaben.
 • Beslutningstaking.

Vi avholder åpne kurs med øvelse i beredskap og kriseledelse i Oslo sentrum.

Se vår kursoversikt.


Pågående livstruende vold

Kurset bidrar til å gjøre ansatte og andre involverte i stand til å iverksette konsekvensreduserende tiltak og beskytte liv og helse.

Kursinnhold:

 • Trusselbildet.
 • Bevisstgjøring og tiltak.
 • Øvelse med evaluering.

Se vår kursoversikt.

ProdukterBeredskaps- og kriseverktøy

Digitalt webbasert verktøy for effektiv håndtering av alvorlige hendelser.

Svært enkelt og brukervennlig.

Beredskapsplan og dokumentmaler sikkerhet og beredskap.

Funksjonsbeskrivelser.

Scenariobaserte tiltaksplaner.

Varslingssystem sms.

Avviksmodul.

Operasjonslogg.

Kontakt oss for presentasjon og pristilbud.

Bestillingsskjema for produkter

Velg produkter

Opplysninger bedrift/person

Fakturaadresse


Beredskapsplan

Maler for beredskapsplaner tilpasset alle typer virksomheter.

Utviklet av våre rådgivere basert på mange års erfaring fra beredskap og kriseledelse.

Består i hovedsak av:

 • Strategisk, taktisk og operativt nivå.
 • Beredskapsorganisasjonen.
 • Funksjonsbeskrivelser.
 • Scenariobaserte tiltaksplaner.

Kontakt oss for presentasjon og pristilbud.

Bestillingsskjema for produkter

Velg produkter

Opplysninger bedrift/person

Fakturaadresse


Varslings- og posisjoneringssystem

Blir du utsatt for en trusselsituasjon bidrar varslings- og posisjoneringssystemet til rask varsling og stedfester hvor du befinner deg.

Aksjonsplan utarbeides spesifikt for deg, din familie og din virksomhet.

Inkluderer beredskap 24/7, som utøves av ressurser med politifaglig kompetanse.

Kontakt oss for presentasjon og pristilbud.

Bestillingsskjema for produkter

Velg produkter

Opplysninger bedrift/person

Fakturaadresse


Veileder ved terrorhandling

Veilederen er utviklet av Sikkerhetsledelse sine spesialister innen forebygging og håndtering av alvorlig kriminalitet og terrorhandlinger.

Ta kontakt med oss dersom du skal reise til land med høyere trusselnivå eller bare ønsker mer informasjon.

Last ned PDF.

Kontakt oss

Tilbake

Skriv en Google-anmeldelse
Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår personvernerklæring og bruk av cookies.
Designet av Norgesdesign. Utviklet i Docly