Beredskap og krisehåndtering

TjenesterBeredskap 24/7

 • Gir trygghet for deg, din familie og virksomheten.
 • Alltid ressurser i beredskap, som er klare til å bistå dere når det oppstår akutt behov for bistand eller dere kun ønsker råd.
 • Inkluderer fri rådgivning på telefon alle dager, hele døgnet.
 • Vakthavende rådgiver har mange års erfaring fra håndtering av reelle hendelser og krisesituasjoner fra politiet og vår beredskapstjeneste, som ble etablert i 2002.

Beredskapsanalyse

 • Avdekker hvilke trusselscenarioer dere trenger beredskap for og behovet for organisering og beredskapstiltak.
 • Analysen gir et godt grunnlag for valg og dimensjonering av riktige beredskapstiltak.
 • Rapport med sårbarhet, resultat av analysen og anbefalte tiltak.
 • Våre rådgivere har mange års erfaring fra håndtering og ledelse av reelle hendelser og kriser.

Beredskapsrådgiver

 • Sikkerhetsledelse går inn som beredskapsrådgiver i alle typer virksomheter.
 • Dere tildeles en fast ressurs med mange års politifaglig kompetanse.
 • Vår metodikk:
  • Utarbeider og oppdaterer planverk.
  • Gjennomfører opplæring i beredskap og kriseledelse.
  • Alltid klar til å assistere dere på strategisk og operativt nivå under en beredskaps-/krisehendelse.
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.

Ettervern og psykososial støtte

 • Sikkerhetsledelse har høy kompetanse innen håndtering av traumatiske hendelser.
 • Vi sikrer rask psykososial støtte på telefon og på stedet med tett oppfølging av ansatte, kunder og andre involverte.
 • Bidrar til å redusere belastninger og skadeomfang, som forebygger sykefravær.
 • Vår metodikk:
  • Beredskap 24/7.
  • Tilgang på våre landsdekkende samarbeidende helsetjenester.
  • Individuelle samtaler og gruppesamtaler.
  • Opplæring i ettervern og psykososial støtte.

Evaluering krisehåndtering

 • Rådgivere med spesialkompetanse fra politiet, og mange års erfaring fra krisehåndtering.
 • Sikkerhetsledelse har siden 2005 levert beredskapstjeneste 24/7 for et omfattende antall kunder med bistand under og etter reelle alvorlige hendelser.
 • Vår metodikk:
  • Planlegging og styring/støtte under hele evalueringsprosessen.
  • Evalueringsrapport med beskrivelse av prosessen, resultat og anbefalte forbedringstiltak.
  • Implementering av tiltak for å optimalisere beredskapen i virksomheten.

Grov vold og terrorhandling

 • Sikkerhet og beredskap mot grov vold og terrorhandlinger er i økende grad aktuelt i vårt samfunn, som for utdanningsinstitusjoner, kjøpesentre, sentrale og lokale myndigheter og trafikknutepunkt.
 • Våre rådgivere har spesialkompetanse innen forebygging og håndtering av alvorlig kriminalitet.
 • Vår metodikk:
  • Risiko- og sårbarhetsvurdering.
  • Beredskapsplan.
  • Sikkerhetskurs.
  • Beredskapskurs- og øvelser.
  • Beredskap 24/7.
  • Mediehåndtering og krisekommunikasjon.
  • Ettervern og psykososial støtte.

Kriserådgiver

 • Formålet er å sikre proaktiv ledelse og bidra til at beredskapsledelsen lykkes.
 • Rådgivere med lang erfaring fra ledelse av reelle krisehendelser.
 • Vår metodikk:
  • Inngår som rådgiver for ledelsen i en beredskapssituasjon og under/etter en krisehendelse.
  • Fokus på at suksesskriteriene løpende blir ivaretatt under krisen.
  • Yter støtte under ettervern av ansatte og andre involverte, normaliseringsfasen og evaluering av hendelsen.
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.

OpplæringBeredskapsøvelse

 • Øvingsleder har politifaglig spesialkompetanse og lang erfaring fra ledelse av reelle beredskapssituasjoner og kriser.
 • Spillstab med fagkompetanse innen helse, brann- og redning, politi og krisekommunikasjon.
 • Dere velger trusselscenario som virksomheten skal øves i. 
 • I samråd med oss velger dere hvilken form for øvelse som er formålstjenlig: Funksjonsrettet trening/case, praktisk øvelse, table-top, spilløvelse eller samøvelse. 
 • Øvingsplan med målsetting og øvingsmomenter.
 • Fokus på suksesskriteriene, organisering av krisestaben og beslutningstaking.
 • Vi avholder åpne kurs med øvelse i beredskap og kriseledelse i Oslo sentrum.
 • Se vår kursoversikt.

Beredskap og kriseledelse

 • Kurset gir deltagerne grunnleggende kunnskap og trening i beredskap og kriseledelse, slik at de er forberedt til å håndtere en alvorlig hendelse i egen virksomhet.
 • Kursinnhold:
  • Beredskap.
  • Risiko- og trusselbilde.
  • Beredskapssystemet.
  • Ledelse og stabsarbeid.
  • Suksesskriterier.
  • Stressmestring.
  • Mediehåndtering.
  • Øvelse med evaluering.
 • Varighet: 6 timer.
 • Se vår kursoversikt.

Pågående livstruende vold

 • Kurset bidrar til å gjøre ansatte og andre involverte i stand til å iverksette konsekvensreduserende tiltak og beskytte liv og helse.
 • Kursinnhold:
  • Trusselbildet.
  • Bevisstgjøring og tiltak.
  • Øvelse med evaluering.
 • Se vår kursoversikt.

ProdukterBeredskaps- og krisehåndteringsverktøy

 • Webbasert og svært enkel og brukervennlig.
 • Beredskapsplan og dokumentmaler sikkerhet og beredskap.
 • Funksjonsbeskrivelser.
 • Scenariobaserte tiltaksplaner.
 • Varslingssystem sms.
 • Avviksmodul.
 • Operasjonslogg.

Beredskapsplan

 • Strategisk, taktisk og operativt nivå.
 • Beredskapsorganisasjonen.
 • Funksjonsbeskrivelser.
 • Scenariobaserte tiltaksplaner.

Varslings- og posisjoneringssystem

 • Blir du utsatt for en trusselsituasjon bidrar varslings- og posisjoneringssystemet til rask varsling og stedfester hvor du befinner deg.
 • Aksjonsplan utarbeides spesifikt for deg, din familie og din virksomhet.
 • Inkluderer beredskap 24/7, som utøves av ressurser med politifaglig kompetanse.

Veileder ved terrorhandling

 • Veilederen er utviklet av Sikkerhetsledelse sine spesialister innen forebygging og håndtering av alvorlig kriminalitet og terrorhandlinger.
 • Ta kontakt med oss dersom du skal reise til land med høyere trusselnivå eller bare ønsker mer informasjon.

Last ned PDF

Kontakt oss

Tilbake
Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår personvernerklæring og bruk av cookies.
Designet av Norgesdesign. Utviklet i Docly