Sikkerhetsledelse AS

Beredskap og krisehåndtering

TjenesterBeredskap 24/7

Gir trygghet for deg, din familie, alle ansatte og virksomheten, og dekker alle faser i en beredskaps- og krisesituasjon - alle dager/hele døgnet.

Vakthavende er ansatt i Sikkerhetsledelse og har mange års erfaring fra håndtering av reelle hendelser og krisesituasjoner fra politiet og vår beredskapstjeneste, som ble etablert i 2002.

Beskrivelse:

 • Alltid ressurser i beredskap som er klare til å bistå dere når det oppstår en situasjon med akutt behov:
  • Varsling
  • Psykososial støtte
  • Bindeledd politiet og andre myndigheter
  • Løpende rådgivning for beredskapsledelsen
  • Utvidet ressursteam med beredskapsfaglig spesialkompetanse innen helse, mediehåndtering og krisekommunikasjon
 • Bistand ved oppdukkende spørsmål innen sikkerhet og beredskap
 • Fri rådgivning på telefon alle dager, hele døgnet

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Beredskap 24/7" i nytt vindu

Beredskapsanalyse

Avdekker hvilke trusselscenarioer dere trenger beredskap for og behovet for organisering og beredskapstiltak.

Analysen gir et godt grunnlag for valg og dimensjonering av riktige beredskapstiltak.

Rapport med sårbarhet, resultat av analysen og anbefalte tiltak.

Våre rådgivere har mange års erfaring fra håndtering og ledelse av reelle hendelser og kriser.

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Beredskapsanalyse" i nytt vindu

Beredskapsrådgiver

Beredskap handler om å unngå en krise. Sikkerhetsledelse har ressursene og et egenutviklet digitalt verktøy som er svært enkelt i bruk.

Dere tildeles en fast ressurs med mange års politi- og beredskapsfaglig kompetanse.

Beskrivelse:

 • Utarbeidelse og oppdatering av planverk
 • Gjennomføring av opplæring i beredskap og kriseledelse
 • Alltid klar til å assistere dere på strategisk og operativt nivå i en beredskapssituasjon
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Beredskapsrådgiver" i nytt vindu

Ettervern og psykososial støtte

Sikkerhetsledelse har høy kompetanse innen håndtering av traumatiske hendelser.

Vi sikrer rask psykososial støtte på telefon og på stedet med tett oppfølging av ansatte, kunder og andre involverte.

Bidrar til å redusere menneskelige belastninger og økonomisk tap.

Beskrivelse:

 • Beredskap 24/7
 • Tilgang på våre landsdekkende samarbeidende helsetjenester
 • Individuelle samtaler og gruppesamtaler
 • Opplæring i ettervern og psykososial støtte

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Ettervern og psykososial støtte" i nytt vindu

Evaluering krisehåndtering

Utøves av rådgivere med spesialkompetanse fra politiet og mange års erfaring fra krisehåndtering.

Sikkerhetsledelse har siden 2005 vært i beredskap for et omfattende antall kunder med bistand under og etter reelle alvorlige hendelser.

Beskrivelse:

 • Planlegging og styring/støtte under hele evalueringsprosessen
 • Evalueringsrapport med beskrivelse av prosessen, resultat og anbefalte forbedringstiltak
 • Implementering av tiltak for å optimalisere beredskapen i virksomheten

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Evaluering krisehåndtering" i nytt vindu

Forebygging av grov vold og terror

Sikkerhet og beredskap mot grov vold og terrorhandlinger er i økende grad nødvendig i vårt samfunn.

Våre rådgivere har spesialkompetanse innen forebygging og håndtering av alvorlig kriminalitet.

Beskrivelse:

 • Risiko- og sårbarhetsvurdering
 • Beredskapsplan
 • Sikkerhetskurs
 • Beredskapskurs- og øvelser
 • Beredskap 24/7
 • Mediehåndtering og krisekommunikasjon
 • Ettervern og psykososial støtte

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Forebygging av grov vold og terror" i nytt vindu

Kriserådgiver

Formålet er å sikre proaktiv ledelse i en beredskapssituasjon.

Rådgivere med lang erfaring fra ledelse av reelle krisehendelser.

Beskrivelse:

 • Rådgiver for beredskapsledelsen med fokus på suksesskriteriene under hendelsen og til normalisering
 • Ettervern og psykososial støtte av ansatte og andre involverte
 • Evaluering av krisehåndteringen
 • Kartlegging av behov for forebyggende og konsekvensreduserende tiltak
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Kriserådgiver" i nytt vindu

KursKurs i beredskap og kriseledelse

Kurset gir deltagerne grunnleggende kunnskap og trening i beredskap og kriseledelse, slik at de er forberedt til å håndtere en alvorlig hendelse i egen virksomhet.

Kursinnhold:

 • Beredskap
 • Risiko- og trusselbilde
 • Beredskapssystemet
 • Ledelse og stabsarbeid
 • Suksesskriterier
 • Stressmestring
 • Mediehåndtering
 • Øvelse med evaluering

Varighet: 6 timer.


  Åpne "Kurs i beredskap og kriseledelse" i nytt vindu

Send forespørsel om dette kurset

Send inn skjemaet under for å motta tilbud og mer informasjon om dette kurset.


Kurs: Beredskapsøvelse

Øvingsleder har politifaglig spesialkompetanse og lang erfaring fra ledelse av reelle beredskapssituasjoner og kriser.

Spillstab med fagkompetanse innen helse, brann- og redning, politi og krisekommunikasjon.

Dere velger trusselscenario som virksomheten skal øves i. 

I samråd med oss velger dere hvilken form for øvelse som er formålstjenlig: Funksjonsrettet trening/case, praktisk øvelse, table-top, spilløvelse eller samøvelse. 

Øvingsplan med målsetting og øvingsmomenter.

Fokus på:

 • Suksesskriteriene
 • Organisering av krisestaben
 • Beslutningstaking

Vi avholder åpne kurs med øvelse i beredskap og kriseledelse i Oslo sentrum.


  Åpne "Kurs: Beredskapsøvelse" i nytt vindu

Send forespørsel om dette kurset

Send inn skjemaet under for å motta tilbud og mer informasjon om dette kurset.


Kurs: Pågående livstruende vold

Kurset bidrar til å gjøre ansatte og andre involverte i stand til å iverksette konsekvensreduserende tiltak og beskytte liv og helse.

Kursinnhold:

 • Trusselbildet
 • Bevisstgjøring og tiltak
 • Øvelse med evaluering

  Åpne "Kurs: Pågående livstruende vold" i nytt vindu

Send forespørsel om dette kurset

Send inn skjemaet under for å motta tilbud og mer informasjon om dette kurset.

ProdukterBeredskaps- og kriseverktøy

Digitalt webbasert verktøy for effektiv håndtering av alvorlige hendelser.

Svært enkelt og brukervennlig.

Beredskapsplan og dokumentmaler sikkerhet og beredskap.

Funksjonsbeskrivelser.

Scenariobaserte tiltaksplaner.

Varslingssystem sms.

Avviksmodul.

Operasjonslogg.

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Beredskaps- og kriseverktøy" i nytt vindu

Bestillingsskjema for produkter

Velg produkter

Opplysninger bedrift/person

Fakturaadresse


Beredskapsplan

Sikkerhetsledelse har særlig fokus på enkelhet og funksjonalitet når det gjelder beredskapsplan. Dette er suksessfaktorer for tidseffektiv opplæring og handlekraft når en beredskapssituasjon oppstår.

Vi har maler for beredskapsplaner tilpasset alle typer virksomheter, utviklet av våre rådgivere med mange års reell erfaring fra beredskap og kriseledelse. Dette sparer dere for mye tid og kostnader.

En beredskapsplan består i hovedsak av:

 • Beredskapsorganisasjonen - strategisk, taktisk og operativt nivå
 • Funksjonsbeskrivelser
 • Scenariobaserte tiltaksplaner

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Beredskapsplan" i nytt vindu

Bestillingsskjema for produkter

Velg produkter

Opplysninger bedrift/person

Fakturaadresse


Varslings- og posisjoneringssystem

Blir du utsatt for en trusselsituasjon bidrar varslings- og posisjoneringssystemet til rask varsling og stedfester hvor du befinner deg.

Aksjonsplan utarbeides spesifikt for deg, din familie og din virksomhet.

Inkluderer beredskap 24/7, som utøves av ressurser med politifaglig kompetanse.

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Varslings- og posisjoneringssystem" i nytt vindu

Bestillingsskjema for produkter

Velg produkter

Opplysninger bedrift/person

Fakturaadresse


Veileder ved terrorhandling

Veilederen er utviklet av Sikkerhetsledelse sine spesialister innen forebygging og håndtering av alvorlig kriminalitet og terrorhandlinger.

Ta kontakt med oss dersom du skal reise til land med høyere trusselnivå eller bare ønsker mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

Last ned PDF.

  Åpne "Veileder ved terrorhandling" i nytt vindu

Kontakt oss

Kontakt oss

Vi er her for å skape trygghet – kontakt oss for en hyggelig prat

Tilbake
 
 
Gaselle logo
Google rating
Skriv en Google-anmeldelse
Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår personvernerklæring og bruk av cookies.
Designet av Norgesdesign. Utviklet i Docly