Sikkerhetsledelse AS

Referanser

NOVA Spektrum 

NOVA Spektrum AS (tidligere Norges Varemesse) har benyttet seg av tjenester fra Sikkerhetsledelse siden 2017.

Som en aktør som samler store mengder mennesker på våre arrangement har sikkerhet og beredskap ekstra høyt fokus i vårt firma.

Sikkerhetsledelse er en god og erfaren samarbeidspartner for oss, og de innehar bred og solid kompetanse innen fagfeltet. De veileder både med rådgivning og kvalitetssikring av vårt arbeid innen sikkerhet og beredskap.

Som rådgiver er de i forkant og kommer med viktige innspill til hvordan vi bør håndtere ulike områder innen vårt arbeid med sikkerhet. I tillegg bistår de i arbeidet med relevante kurs og øvelser.

Alliance Healthcare Norge Apotekdrift 

Apotekdrift generelt stiller store krav til kvalitet og sikkerhet. Alliance/Boots apotek har benyttet Sikkerhetsledelse som innleid sikkerhetssjef og rådgiver i selskapet siden 2002 - en funksjon som fordrer 24-timers tilgjengelighet, rask håndtering, avklaring og god rådgivning i saker relatert til helse, miljø og sikkerhet, med et overordnet krav til kvalitet og gode samarbeidsrelasjoner. Sikkerhetsledelse har tilfredsstilt våre krav til en slik tjeneste.

Frogn kommune

Vi har hatt sikkerhetskurs for alle ansatte på alle våre skoler. Kursene har bestått av en teoridel og en øvelse. Det er lagt opp til dialog, og mange viktige problemstillinger har blitt belyst. Vi ser at kursene har skapt engasjement og kursdeltakerne har fått med seg konkrete og enkle verktøy til bruk i arbeidsdagen.

Pon Power

Sikkerhetsledelse bisto med å lage en Krise- og beredskapsplan for Pon Power og det ble gjennomført en øvelse som var meget lærerik. Sikkerhetsledelse har tung kompetanse på området og beredskapsplanen kombinert med øvelsen bidro til at beredskapsgruppen nå er bra rustet om en krise skulle inntreffe. Trening på et reelt case med tilbakemeldinger er det beste virkemiddelet for å oppnå dette.

Uloba- Independent Living Norge

Uloba- Independent Living Norge har arbeidsgiveransvar for snaut 6000 assistenter som bistår funksjonshemmede over hele landet. Vi er en administrasjon med hovedkontor i Drammen med om lag 120 ansatte. Uloba har også eget selskap som driver med utstrakt busstransport. I sum er vi en organisasjon som i vår daglig drift kan utsettes for hendelser. Vi har vår egen Beredskapsgruppe som etter hvert begynner å få innarbeidede rutiner for håndtering av hendelser eller kriser. Men det føles trygt å ha en løpende avtale med Sikkehetsledelse som vil bistå oss straks vi har behov for profesjonell hjelp. Sikkerhetsledelse har ansatte med betydelig erfaring fra både politiet og forsvaret. Det å kunne henvende seg til et miljø hvor man både snakker samme språk og har samme forståelse for hva som må igangsettes av akutte tiltak, er helt avgjørende for vår organisasjon. Vi har også stort utbytte av å kunne trene sammen på akutte hendelser, slik at Uloba står rustet om noe skulle inntreffe.

Barratt Due musikkinstitutt

Kurset var troverdig og engasjert fremstilt, med naturlig tilnærming til temaene, gode "cases", og med overbevisende og imponerende kompetanse og kunnskap. Her er det noen som har startet et firma, ikke bare for å tjene penger, men fordi de gløder for temaet og vil ha informasjon og bevissthet om dette ut til folket. Terningkast 6.


Oslo Spektrum

Oslo Spektrum har siden 2012 benyttet Sikkerhetsledelse AS som fast samarbeidspartner på rådgivning innen sikkerhet og beredskap. De har blant annet bistått oss med utvikling og revisjon av planverk, beredskapsøvelser og kursing av ansatte. Vi er svært godt fornøyd med tjenestene Sikkerhetsledelse leverer. Deres unike spesialkompetanse taler for seg selv, og vi opplever i tillegg at de «treffer» veldig godt med tilpasningen til vår virksomhet – på alle nivåer i organisasjonen. Den praktiske forankringen er gjennomgående, noe som er avgjørende for at planverk og beredskapstiltak ikke bare ser flotte ut i en perm, men også fungerer i praksis i det daglige.


Skarland Press

Både daglig leder og verneombud i Skarland Press AS synes det å benytte Sikkerhetsledelse var en veldig fin måte å få fart på prosessen med å lage HMS-håndbok. Både grunnmalen til HMS-håndboken og konsulentbistand underveis var meget bra. Dessuten tror vi det faktum at vi hadde med en nøytral tredjepart, som kan HMS-reglene, var medvirkende til at meningsutveksling og diskusjon mellom daglig leder og verneombud rundt de forskjellige punktene gikk veldig smidig og målrettet.

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Oslo Handelsstands Forening (OHF)

OHF har valgt Sikkerhetsledelse som samarbeidspartner i mange år. Sikkerhetsledelse innehar høy faglig kompetanse, utfører alle oppdrag etter avtale og er uhildet i forhold til produktsalg.

Senter for Stress og Traumepsykologi

Senter for Stress og Traumepsykologi ble etablert i 1999. De bistå virksomheter med håndtering av stress og kriser, med et sterkt fokus på det forebyggende arbeidet inkludert trening og opplæring. Senter for Stress og Traumepsykologi behandler og yter bistand til personer som har opplevd stress eller traumatiske hendelser. De bistår privatpersoner og virksomheter. Vårt fokus er å tilby gode tjenester levert av en stabil stab av erfarne psykologer med spisskompetanse innen stress og kriser.


Lettstyrt

Lettstyrt AS har lang fartstid innen utvikling og drift av særskilt brukervennlige portalløsninger, og er lokalisert på Fornebu. De har sammen med oss utviklet et enkelt og svært brukervennlig webbasert dataverktøy for HMS og krisehåndtering.

Conow

Conow er et kompetansesenter for internasjonale relasjoner som bistår oppdragsgivere med kunnskap og råd om landsituasjoner, myndighetskontakt, samfunnsansvar, kommunikasjon og beredskap.

 

 

Kontakt oss
Tilbake
 
 
Gaselle logo
Google rating
Skriv en Google-anmeldelse
Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår personvernerklæring og bruk av cookies.
Designet av Norgesdesign. Utviklet i Docly