files/2014/Design2014/HMS-radgiver.jpg
Mer om 
HMS

HMS-rådgiver

Trenger du hjelp til HMS-arbeidet? Da har vi rådgivere som kan stille til disposisjon i lengre perioder eller i kortvarige prosjekter. Vårt fokus er å gjøre dere best mulig rustet til å forebygge skader, sykefravær og tap av verdier. 

Med HMS-rådgiver fra Sikkerhetsledelse får den hjelpen du trenger. HMS er vår kjernevirksomhet, og vi har bred kompetanse og erfaring med kunder i både offentlig og privat sektor.  
 

Omfatter:

  • Gjennomføre risikovurderinger
  • Oppdatere oversikt over lover og forskrifter og de viktigste kravene for din virksomhet
  • Utarbeide HMS-dokumenter (forebyggende og konsekvensreduserende prosedyrer)
  • Gjennomføre lovpålagt opplæring innen HMS og beredskap/krisehåndtering
  • Følge opp avvik
  • Vedlikeholde stoffkartotek
  • Gjennomføre vernerunder
  • Gjennomføre HMS-revisjoner og kvalitetssikre HMS-arbeidet

 
Ønsker du pris på HMS-rådgivning? Ring oss på 66 10 99 40 for en uforpliktende samtale.


Se også:


Ta kontakt med oss i dag for pristilbud, post@sikkerhetsledelse.no eller ring oss på tlf 66 10 99 40.