files/2014/Design2014/HMS.jpg

HMS-håndbok

Sikkerhetsledelse har utviklet en enkel og brukervennlig HMS-håndbok, som består av en samling HMS dokumentmaler satt i system og som tilfredsstiller kravene i Internkontrollforskriften § 5. Ved å benytte HMS-håndboken vil dere spare mye tid og kostnader på tilpasningen til deres virksomhet. Konverteres enkelt til intranett. Rådgiver fra oss bistår dere gjerne noen timer med tilpasningen.

Kr 4.990,- inkl èn rådgivningstime hos oss eller pr telefon.


Ta kontakt med oss i dag, post@sikkerhetsledelse.no - tlf 66 10 99 40.

Produkter