files/2014/Design2014/Beredskap.jpg
Produkter

Beredskapsplan, innholdsfortegnelse

Sikkerhetsledelse har spesialister med mange års reell erfaring fra beredskapssituasjoner og krisehåndtering. Vi har utviklet forskjellige typer planmaler, som enkelt tilpasses din virksomhet. Vi er opptatt av at dere skal lykkes i en beredskaps-/krisesituasjon. Suksesskriteriene er ivaretatt i våre beredskapsplaner. Dere sparer mye tid og ressurser på å ta utgangspunkt i vår beredskapsplan.

Vår enkleste beredskapsplan består av:

Beredskapssystemet

 1. Forord og beredskapssystemet
 2. Beredskapskalender

Organisering beredskap

Første tiltak, etablering og varsling

Funksjonsbeskrivelser

 1. Beredskapsleder
 2. Personell
 3. Operasjon
 4. Kommunikasjon
 5. Loggfører
 6. Ressursgruppe
 7. Sentralbord

Andre dokumenter

 1. Normalisering og ettervern
 2. Evaluering
 3. Operasjonslogg
 4. Meldingsskjema

Tiltaksplaner (eksempler)

 1. Brann
 2. Naturkatastrofer
 3. Epidemier og akutt ressursmangel
 4. Trusler og utpressing ansatte
 5. Bombetrussel
 6. Grov vold og terrorhandling
 

Kontakt oss

Send inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Hvordan fikk du høre om Sikkerhetsledelse?
Jeg godtar at dere lagrer alle opplysningene jeg har lagt inn i kontaktskjemaet. Les mer
Jeg ønsker at dere sletter alle opplysningene jeg legger inn i kontaktskjemaet etter behandling av henvendelsen.