files/2014/Design2014/HMS.jpg

SHA-system

Et brukervennlig og enkelt SHA-system for hovedbedrift og underentreprenører, bestående av systembeskrivelse, SHA-plan, HMS-plan, avtaler, skjemaer, instrukser og sjekklister mv. Effektiv og rimelig løsning for innføring av SHA i byggeprosjekt iht lov- og forskriftskrav. Rådgiver fra oss bistår dere gjerne noen timer med tilpasningen.

Kr 4.990,- inkl èn rådgivningstime hos oss eller pr telefon.

 
HMS-TAVLE: Vi har komplette HMS-tavler, som vi kan sette opp på byggeplassen. Send inn kontaktskjema, så hører du fra oss.


Ta kontakt med oss i dag, post@sikkerhetsledelse.no - tlf 66 10 99 40.

Produkter