files/2014/Design2014/HMS.jpg
Produkter

Produkter

Sikkerhetsledelse har utviklet funksjonelle systemer og planverk innen HMS, sikkerhet, beredskap og krisehåndtering.  Vi har særlig fokus på å tilby systemer, planverk og tilhørende dokumenter som fungerer i den daglige driften. Da gir det god forebyggende effekt, og ikke minst hjelper dere i en krisesituasjon. Oppbygging og innføring gjøres i tett samarbeid med dere. Dere avgjør omfanget av vår bistand. Vi bruker ikke mer tid enn høyst nødvendig. 
 

Kontakt oss

Send inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Hvordan fikk du høre om Sikkerhetsledelse?
Jeg godtar at dere lagrer alle opplysningene jeg har lagt inn i kontaktskjemaet. Les mer
Jeg ønsker at dere sletter alle opplysningene jeg legger inn i kontaktskjemaet etter behandling av henvendelsen.