~/files/2014/Design2014/Personsikkerhet1.jpg

Personsikkerhet

Personsikkerhet gir trygghet for personer, familier og virksomheter. Vi starter med en trusselvurdering, hjelper dere med å få på plass effektive sikkerhetstiltak og er i 24-timers beredskap. Dere får tildelt en fast rådgiver. Vi kan også tilby et varslings- og posisjoneringssystem, som gir økt trygghet dersom en trusselsituasjon oppstår. Tjenesten utføres av rådgivere med politifaglig kompetanse.

Våre personsikkerhetstjenester - familier og virksomheter:

 • Trusselvurdering: Vurdering av sårbarhet, trusselaktører og anbefalte risikoreduserende tiltak
 • Etablering av fysiske og elektroniske sikringstiltak
 • Opplæring
 • Oppdatering av trusselbildet
 • Beredskapstjeneste 24/7 inkl gratis rådgivning pr telefon
 • Rådgivning og støtte under transport og opphold ved reise
 • Rådgivning og støtte for besøkende


10 risikoreduserende tiltak som vi anbefaler at du vurderer innført:

 1. Sjekk hvem som ringer på døren før du åpner. Ikke åpne for ukjente personer.
 2. Bær alltid mobiltelefon på deg, lett tilgjengelig og ikke gjemt i en veske ea. Mobiltelefonen skal være oppladet. Legg inn hurtigtast til Politiet, 112.
 3. Ring Politiet 112 ved mistenkelige observasjoner og dersom faresituasjon oppstår.
 4. Ring vår beredskapstjeneste dersom du har spørsmål.
 5. Sjekk kort om det er ukjente personer utenfor når du går ut av bopel og arbeidssted.
 6. Vær oppmerksom på hvem som oppholder seg i nærheten når du nærmer deg bopel og arbeidssted.
 7. Ikke vær opptatt med mobiltelefon eller annet når du beveger deg utendørs til fots.
 8. Vær løpende forberedt på hvor du vil ta raskt tilhold dersom en akutt trusselsituasjon oppstår. Det handler om å oppsøke et sted hvor det oppholder seg mennesker og ved behov tilkalle oppmerksomhet ved høy stemmebruk.
 9. Sikre bilen i låst garasje dersom mulig.
 10. Vurder å være åpen om situasjonen overfor dine nærmeste kolleger, slik at de kan gi deg støtte i hverdagen og bidra forebyggende og konsekvensreduserende dersom en situasjon oppstår.
 
Det er viktig at de tiltakene dere velger, blir innført 100 % for alle i familien og for de det gjelder i virksomheten. Tiltakene skal skape økt trygghet - ikke økt frykt. Dette kan særlig være sårbart for barn. Ha derfor en rasjonell tilnærming til sårbarheten og tiltakene som innføres.


Les også om våre sikkerhetstjenester:


Ta kontakt med oss i dag for pristilbud, post@sikkerhetsledelse.no eller ring oss på tlf 66 10 99 40.

 

Kontakt oss

Send inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Hvordan fikk du høre om Sikkerhetsledelse?
Mer om 
Personsikkerhet