files/2014/Design2014/Collage.jpg
Om oss

Vår logo

Logoen symboliserer en ørnevinge, som igjennom historien er et universelt symbol på visdom, veiledning og kraft. Fargen blå gir uttrykk for trygghet og kunnskap.
I "vingene" er flettet inn våre initialer - S og L. Vår logo ligger fritt og er ikke rammet inn eller på noen måte begrenset. Dette betegner vår frittstående og uavhengige rolle - Sikkerhetsledelse skal være uhildet og ikke bundet til leverandører som kan rokke ved denne verdien.