files/Bilder/Kurs/Risikovurdering.jpg
Mer om 
Bedriftsinterne kurs

Kurs i risikovurdering

Kurset baseres på retningslinjene i NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger eller NS 5832:2014 Krav til sikringsrisikoanalyse. Deres ønsker og behov avgjør valget.  Kurset gjennomføres bedriftsinternt for kun deres virksomhet.

Hva har vi fokus på under kurset?

Kurset omhandler hvordan man praktisk og funksjonelt gjennomfører en risikovurdering eller sikringsrisikoanalyse. Under kurset vil relevante forhold i deres virksomhet bli inkludert. Det legges opp til diskusjoner og erfaringsutveksling. 

Målgruppe

Daglig leder, drifts-, sikkerhets- og beredskapspersonell, HMS-ansvarlig, personal-/HR-leder og opplæringsansvarlig.

Læringsmål

Gi deltagerne grunnleggende kunnskap, slik at de etter endt kurs kan gjennomføre iht valgt standard og metode.

Kursinnhold

  • Arbeidsmodell - praktisk gjennomføring basert på valgt standard
  • Valg og innføring av risikoreduserende tiltak
  • Revisjon og kvalitetssikring 
  • Rapport- og dokumentmaler

Kurspresentasjonen og rapport- og dokumentmaler som benyttes under kurset, oversendes oppdragsgiver etter gjennomført kurs.

Varighet

Fra 6 timer.

Pris

Pris på forespørsel. Kursmateriell og kursbevis utleveres deltagerne.


Kursoversikt Oslo