files/2014/Design2014/Etteretning.jpg
Mer om 
Krisehåndtering

Granskninger

Konsulenter med bakgrunn fra Politiet foretar granskinger av uønskede hendelser og handlinger. Etter behov trekker vi inn spesialkompetanse fra våre samarbeidspartnere. Formålet er primært å avdekke årsaksforhold ved ulykker og kriminelle handlinger og beskrive anbefalte risikoreduserende tiltak for deres virksomhet.

Omfatter følgende:

  • Innhenting av dokumentasjon
  • Befaringer og samtaler med involverte
  • Systematisering av informasjon
  • Rapport med situasjonsbeskrivelse, årsaksforhold, resultat av granskningen og anbefalte tiltak

 

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med oss for mer informasjon om granskninger eller send inn skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.