files/2014/Design2014/Etteretning.jpg
Mer om 
Krisehåndtering

Granskninger

Konsulenter med bakgrunn fra Politiet foretar granskinger av uønskede hendelser og handlinger. Etter behov trekker vi inn spesialkompetanse fra våre samarbeidspartnere. Formålet er primært å avdekke årsaksforhold ved ulykker og kriminelle handlinger og beskrive anbefalte risikoreduserende tiltak for deres virksomhet.

Omfatter følgende:

  • Innhenting av dokumentasjon
  • Befaringer og samtaler med involverte
  • Systematisering av informasjon
  • Rapport med situasjonsbeskrivelse, årsaksforhold, resultat av granskningen og anbefalte tiltak

 

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med oss for mer informasjon om granskninger eller send inn skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.

 

Kontakt oss

Send inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Hvordan fikk du høre om Sikkerhetsledelse?
Jeg godtar at dere lagrer alle opplysningene jeg har lagt inn i kontaktskjemaet. Les mer
Jeg ønsker at dere sletter alle opplysningene jeg legger inn i kontaktskjemaet etter behandling av henvendelsen.