Sikkerhetsledelse AS

Kjøpsbetingelser

Det er ingen angrerett etter mottak av HMS-systemet. Det er kun tillatt å benytte HMS-systemet fra Sikkerhetsledelse til én virksomhet med ett og samme organisasjonsnr. Det er ikke tillatt å videreselge dokumenter og malene eller på annen måte distribuere denne til annen virksomhet eller person. Dette er regulert i LOV 1961-05-12 nr 02: Lov om opphavsrett til åndsverk mv (Åndsverkloven).

Kjøpsbetingelser

  1. Det er ingen angrerett etter bestilling av dokumenter fra Sikkerhetsledelse.
  2. Det er kun tillatt å benytte dokumenter kjøpt hos Sikkerhetsledelse i deres virksomhet med tilhørende organisasjonsnummer.
  3. Det er ikke tillatt å videreselge eller på annen måte distribuere dokumenter til annen virksomhet med annet organisasjonsnummer eller til person. Dette er regulert i Lov 1961-05-12 nr 02, Lov om opphavsrett til åndsverk mv (Åndsverkloven).

LUKK VINDU

Sikkerhetsledelse AS - Trollåsvn 4 - 1414 Trollåsen Tlf: 66 10 99 40 - Faks: 66 10 99 41