files/2014/Design2014/Collage.jpg

Hvorfor oss?

Sikkerhetsledelse har den unike kompetansen og de enkle løsningene. Vi er en totalleverandør og er uavhengig av leverandører.

Rådgivere med mange års erfaring, også fra håndtering av reelle kriser. Spesialkompetanse fra Politiet. Målrettede og funksjonelle løsninger som vi vet fungerer i daglig drift og i krisesituasjoner. Alltid i  beredskap. En handlekraftig støttespiller for alle typer virksomheter, personer og familier.

Ta kontakt med oss i dag, post@sikkerhetsledelse.no - tlf 66 10 99 40.

 

Kontakt oss

Send inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Hvordan fikk du høre om Sikkerhetsledelse?
Om oss