files/2014/Design2014/Collage.jpg

Forretningsidé og verdier

Ved å satse på ressurser med spesialkompetanse og utvikle enkle og målrettede arbeidsmodeller, skal Sikkerhetsledelse levere unike produkter og tjenester. Vi skal være en uhildet og handlekraftig støttespiller for alle typer virksomheter, personer og familier.

Sikkerhetsledelse skal utføre risikokartlegging, systemoppbygging, rådgivning, kurs og øvelser som dekker både den forebyggende og den konsekvensreduserende delen av risikostyringen.

Våre kjerneverdier er Handlekraft - Enkelhet - Kompetanse.

 

Kontakt oss

Send inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Hvordan fikk du høre om Sikkerhetsledelse?
Om oss