files/2014/Design2014/Collage.jpg
Om oss

Etikk

Sikkerhetsledelse har sterkt fokus på etiske verdier. Vi har strenge retningslinjer for hva vi aksepterer og ikke aksepterer av våre ansatte og samarbeidspartnere. Vi ansetter kun rådgivere med plettfri vandel og som er sikkerhetsklarert Hemmelig eller tilfredsstiller kravene til dette.

Utdrag av våre etiske retningslinjer:

  • Ansatte forplikter seg til å utvise aktsomhet med alle dokumenter og sikre at uvedkommende ikke får tilgang til sensitive opplysninger.
  • Vår virksomhet bygger på høy grad av lojalitet og profesjonalitet for å sikre vår tillit hos oppdragsgivere, samarbeidspartnere og i markedet for øvrig. Det stilles derfor særskilt strenge krav til de ansatte og deres personlige framtreden i og utenfor arbeidstiden.