files/2014/Design2014/Collage.jpg
Om oss

Etikk

Sikkerhetsledelse har sterkt fokus på etiske verdier. Vi har strenge retningslinjer for hva vi aksepterer og ikke aksepterer av våre ansatte og samarbeidspartnere. Vi ansetter kun rådgivere med plettfri vandel og som er sikkerhetsklarert Hemmelig eller tilfredsstiller kravene til dette.

Utdrag av våre etiske retningslinjer:

  • Ansatte forplikter seg til å utvise aktsomhet med alle dokumenter og sikre at uvedkommende ikke får tilgang til sensitive opplysninger.
  • Vår virksomhet bygger på høy grad av lojalitet og profesjonalitet for å sikre vår tillit hos oppdragsgivere, samarbeidspartnere og i markedet for øvrig. Det stilles derfor særskilt strenge krav til de ansatte og deres personlige framtreden i og utenfor arbeidstiden.
 

Kontakt oss

Send inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Hvordan fikk du høre om Sikkerhetsledelse?
Jeg godtar at dere lagrer alle opplysningene jeg har lagt inn i kontaktskjemaet. Les mer
Jeg ønsker at dere sletter alle opplysningene jeg legger inn i kontaktskjemaet etter behandling av henvendelsen.