files/2014/Design2014/Beredskap.jpg

Beredskapskurs og øvelser

Mentale forberedelser og kunnskap om suksesskriteriene er avgjørende for å ta de rette beslutningene i en krisesituasjon. Vi tilbyr beredskapskurs, øvelser og scenariobasert trening for din virksomhet. Kursledere har politifaglig spesialkompetanse og erfaring fra ledelse under reelle kriser. Sikkerhetsledelse har egen spillstab med fagkompetanse fra helse, brann- og redning, politi og krisekommunikasjon. Vi kjører åpne kurs og øvelser i Oslo sentrum.

Omfatter følgende:

  • Regelverk, roller og oppgaver
  • Beredskap satt i system
  • Fra krisen oppstår til krisen opphører
  • Suksesskriterier
  • Ledelse og stabsarbeid
  • Stressmestring
  • Mediehåndtering
  • Øvelse
  • Evaluering av øvelsen

Ved bedriftsinterne kurs og øvelser tilpasses emner og innhold deres ønsker og behov.


Se også:


Ta kontakt med oss i dag for pristilbud, post@sikkerhetsledelse.no - tlf 66 10 99 40 eller gå til vår oversikt over åpne kurs.

 

Kontakt oss

Send inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Hvordan fikk du høre om Sikkerhetsledelse?
Mer om 
Beredskap