~/files/2014/Design2014/Beredskap.jpg

Beredskap

Uønskede hendelser skjer. Sikkerhetsledelse ønsker å bidra til at deres virksomhet er best mulig istand til å håndtere en krisesituasjon. Vi leverer enkle og funksjonelle beredskapsplaner, og effektive og målrettede beredskapskurs og -øvelser. Våre beredskapsrådgivere har politifaglig kompetanse og mange års erfaring fra reelle kriser. Sikkerhetsledelse tilbyr fleksible beredskapsløsninger.

Våre kunder innen beredskap er blant annet kontorbedrifter, kjeder innen varehandel, apotekdrift, entreprenører, eiendomsforvaltere, styrer i boligselskap og sameier, produksjonsvirksomheter og offentlige virksomheter.
 

Våre beredskapstjenester:

 

Ved oppstått krise tilbyr vi:


Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre tjenester eller send inn skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.

 

Kontakt oss

Send inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Hvordan fikk du høre om Sikkerhetsledelse?
Mer om 
Beredskap