Aktuelt

Slik håndterer du en terrorhandling

Sikkerhetsledelse har utarbeidet en ny veileder ved terrorhandling.

Publisert  25.08.2017

Sikkerhetsledelse bistår i økende grad virksomheter og personer/familier med opplæring i håndtering av konflikt- og trusselsituasjoner, alt fra enkle former for mellommenneskelige konflikter til hva man skal gjøre ved en alvorlige volds-/terrorhandling. Det handler om å være mentalt forberedt - hva gjør jeg dersom...?

Vi har utviklet en læringsmetode som har særskilt fokus på å legge opplæringen på riktig nivå og tilpasse pedagogiske og psykologiske forhold, blant annet for å sikre at opplæringen gir økt trygghet. Dette har vi god erfaring med fra blant annet utdanningsinstitusjoner, hvor vi gjennomfører relatert opplæring. Vi er dermed uenig med dem som mener at opplæring/trening i håndtering av alvorlige vold og terrorhandlinger skaper frykt.

Last ned gratis:

 

Ta kontakt med spesialrådgiver Anders Snortheimsmoen dersom dere trenger råd og veiledning. Anders treffes på as@sikkerhetsledelse.no - tlf 99 28 24 00.

Siste aktuelt

Tyveri fra byggeplasser

26.01.2021

Sikkerhetsledelse kan med sin kompetanse hjelpe firma som blir utsatt for tyveri fra byggeplasser. Trenden er at dette er en stor utfordring for byggenæringen. Vi kan bistå med råd og innspill til forebygging av slike tyverier. Anmeldelse er et meget viktig redskap for å innhente viktig informasjon om modus, aktuelle gjerningspersoner og kriminelle miljøer. Vi bistår gjerne med anmeldelse, dokumentasjon, undersøkelser og kartlegging, samt oppfølgning overfor politiet og forsikringsselskap.

Ta kontakt med oss, post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

Sikkerhet næringseiendommer

18.11.2020
I planleggingen og gjennomføringen av byggeprosjektet må noen sentrale sikringstiltak ivaretas. Det blir kostbart å tenke sikkerhet etter at næringseiendommen er klar til innflytting.

Ledig HMS-/SHA-rådgiver med frihet og mange muligheter

20.10.2020
Sikkerhetsledelse har økt oppdragsmengde og er ute etter en ressurs med høy arbeidskapasitet, stort pågangsmot og evne til å bidra for fellesskapet i vårt arbeidsmiljø.

Vi kurser elever og ansatte i konflikt- og trusselhåndtering

28.05.2020
Vi holder nå effektive kurs for skoler, universiteter og høyskoler i hele landet. 

Slik håndterer du en terrorhandling

25.08.2017

Sikkerhetsledelse har utarbeidet en ny veileder ved terrorhandling.