Aktuelt

Slik håndterer du en terrorhandling

Sikkerhetsledelse har utarbeidet en ny veileder ved terrorhandling.

Publisert  25.08.2017

Sikkerhetsledelse bistår i økende grad virksomheter og personer/familier med opplæring i håndtering av konflikt- og trusselsituasjoner, alt fra enkle former for mellommenneskelige konflikter til hva man skal gjøre ved en alvorlige volds-/terrorhandling. Det handler om å være mentalt forberedt - hva gjør jeg dersom...?

Vi har utviklet en læringsmetode som har særskilt fokus på å legge opplæringen på riktig nivå og tilpasse pedagogiske og psykologiske forhold, blant annet for å sikre at opplæringen gir økt trygghet. Dette har vi god erfaring med fra blant annet utdanningsinstitusjoner, hvor vi gjennomfører relatert opplæring. Vi er dermed uenig med dem som mener at opplæring/trening i håndtering av alvorlige vold og terrorhandlinger skaper frykt.

Last ned gratis:

 

Ta kontakt med spesialrådgiver Anders Snortheimsmoen dersom dere trenger råd og veiledning. Anders treffes på as@sikkerhetsledelse.no - tlf 99 28 24 00.

Siste aktuelt

Slik håndterer du en terrorhandling

25.08.2017

Sikkerhetsledelse har utarbeidet en ny veileder ved terrorhandling.

Vi kurser elever og ansatte i konflikt- og trusselhåndtering

21.11.2018
Vi holder nå effektive kurs for skoler, universiteter og høyskoler i hele landet. 

Sikkerhetsledelse har etablert avdelingskontor i Åsane i Bergen

28.09.2018
Dette gjør at vi nå blir enda bedre rustet til å følge opp våre kunder på Vestlandet. 

Personsikkerhet - en betydelig økning i porteføljen

12.02.2018
Sikkerhetsledelse videreutviklet sitt personsikkerhetskonsept i 2009, og har siden den gang opparbeidet et solid kundegrunnlag innen fagområdet. Siden høsten 2017 har vi i betydelig grad fått inn nye oppdrag. Dette gjelder for virksomheter med trusselutsatt ansatte og ansatte som opererer i risikoområder og for personer/familier som er sårbare på grunn av økonomiske og øvrige forhold. Endringer i trusselbildet nasjonalt og internasjonalt er hovedårsaken til at flere velger bistand til å skape nødvendig trygghet i hverdagen.

Sikkerhetsledelse gjennomfører sikkerhetsopplæring for kinoer i Norge

07.02.2018

Ansatte i kinoer har et stort ansvar for publikums trygghet under forestillinger. Næringslivets Sikkerhetsråd og Sikkerhetsledelse har inngått et samarbeid om sikkerhet og beredskap for norske kinoer, og responsen har vært positiv. Opplæringen omfatter behovskartlegging, forebyggende og akutte rutiner og praktisk trening på relevante scenarioer.

Her er link til en kort omtale.

Elektronisk HMS- og krisehåndteringssystem

14.06.2017
Sikkerhetsledelse har i samarbeid med Lettstyrt AS på Fornebu utviklet et enkelt og svært brukervennlig webbasert dataverktøy for HMS og krisehåndtering. Lettstyrt har lang fartstid innen utvikling og drift av særskilt brukervennlige portalløsninger.