Aktuelt

Tyveri fra byggeplasser

Sikkerhetsledelse kan med sin kompetanse hjelpe firma som blir utsatt for tyveri fra byggeplasser. Trenden er at dette er en stor utfordring for byggenæringen. Vi kan bistå med råd og innspill til forebygging av slike tyverier. Anmeldelse er et meget viktig redskap for å innhente viktig informasjon om modus, aktuelle gjerningspersoner og kriminelle miljøer. Vi bistår gjerne med anmeldelse, dokumentasjon, undersøkelser og kartlegging, samt oppfølgning overfor politiet og forsikringsselskap.

Ta kontakt med oss, post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

Publisert  26.01.2021
Siste aktuelt

Tyveri fra byggeplasser

26.01.2021

Sikkerhetsledelse kan med sin kompetanse hjelpe firma som blir utsatt for tyveri fra byggeplasser. Trenden er at dette er en stor utfordring for byggenæringen. Vi kan bistå med råd og innspill til forebygging av slike tyverier. Anmeldelse er et meget viktig redskap for å innhente viktig informasjon om modus, aktuelle gjerningspersoner og kriminelle miljøer. Vi bistår gjerne med anmeldelse, dokumentasjon, undersøkelser og kartlegging, samt oppfølgning overfor politiet og forsikringsselskap.

Ta kontakt med oss, post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

Sikkerhet næringseiendommer

18.11.2020
I planleggingen og gjennomføringen av byggeprosjektet må noen sentrale sikringstiltak ivaretas. Det blir kostbart å tenke sikkerhet etter at næringseiendommen er klar til innflytting.

Ledig HMS-/SHA-rådgiver med frihet og mange muligheter

20.10.2020
Sikkerhetsledelse har økt oppdragsmengde og er ute etter en ressurs med høy arbeidskapasitet, stort pågangsmot og evne til å bidra for fellesskapet i vårt arbeidsmiljø.

Vi kurser elever og ansatte i konflikt- og trusselhåndtering

28.05.2020
Vi holder nå effektive kurs for skoler, universiteter og høyskoler i hele landet. 

Slik håndterer du en terrorhandling

25.08.2017

Sikkerhetsledelse har utarbeidet en ny veileder ved terrorhandling.