Aktuelt

Stor interesse for alvorlige voldshandlinger og beredskapstiltak

20. mai 2016 gjennomførte Sikkerhetsledelse et frokostseminar om alvorlige voldshandlinger og beredskapstiltak i Oslo Handelsstands Forenings lokaler.
Publisert  08.06.2016

Formålet var å belyse aktuelle livstruende voldshandlinger og nødvendige beredskapstiltak i virksomheten. Etter enkel bevertning tok spesialrådgiver Anders Snortheimsmoen, Sikkerhetsledelse, for seg hva nødetatene gjør av tiltak og hvilke akutte tiltak som anbefales iverksatt av berørte virksomheter. Etter en kort pause overtok Osman Ibrahim og Geir Ringberg ved Beredskapsetaten i Oslo kommune. Her fikk vi god kunnskap om hvilke ressurser Oslo kommune besitter og hvordan kommunen gir støtte til rammede virksomheter. Seniorrådgiver Rolf-Arne Kurthi, Sikkerhetsledelse, satt fokus på risikovurdering, beredskapsplan, beredskapskurs og øvelser, før daglig leder Anders Bøe oppsummerte og avsluttet seminaret.

Vi fikk mange positive tilbakemeldinger om at informasjonen var nyttig for deltagerne. Vi har allerede startet planleggingen med et nytt frokostseminar med aktuelle temaer innen sikkerhets- og beredskapsområdet.

Siste aktuelt

Sikkerhetsledelse søker HMS-rådgiver

23.04.2019

På grunn av økende oppdragsmengde søker vi nå HMS-rådgiver til vårt kontor på Kolbotn.

Vi utfører risikostyring, rådgivning, kurs og øvelser innen HMS, sikkerhet, beredskap og krisehåndtering, og holder til i trivelige lokaler på Mastemyr ved Kolbotn. Vi er et lite og spesialisert fagmiljø med 8 rådgivere fordelt på to team. HMS-teamet søker nå etter ny kollega.

Vi kurser elever og ansatte i konflikt- og trusselhåndtering

21.11.2018
Vi holder nå effektive kurs for skoler, universiteter og høyskoler i hele landet. 

Sikkerhetsledelse har etablert avdelingskontor i Åsane i Bergen

28.09.2018
Dette gjør at vi nå blir enda bedre rustet til å følge opp våre kunder på Vestlandet. 

Personsikkerhet - en betydelig økning i porteføljen

12.02.2018
Sikkerhetsledelse videreutviklet sitt personsikkerhetskonsept i 2009, og har siden den gang opparbeidet et solid kundegrunnlag innen fagområdet. Siden høsten 2017 har vi i betydelig grad fått inn nye oppdrag. Dette gjelder for virksomheter med trusselutsatt ansatte og ansatte som opererer i risikoområder og for personer/familier som er sårbare på grunn av økonomiske og øvrige forhold. Endringer i trusselbildet nasjonalt og internasjonalt er hovedårsaken til at flere velger bistand til å skape nødvendig trygghet i hverdagen.

Sikkerhetsledelse gjennomfører sikkerhetsopplæring for kinoer i Norge

07.02.2018

Ansatte i kinoer har et stort ansvar for publikums trygghet under forestillinger. Næringslivets Sikkerhetsråd og Sikkerhetsledelse har inngått et samarbeid om sikkerhet og beredskap for norske kinoer, og responsen har vært positiv. Opplæringen omfatter behovskartlegging, forebyggende og akutte rutiner og praktisk trening på relevante scenarioer.

Her er link til en kort omtale.

Slik håndterer du en terrorhandling

25.08.2017

Sikkerhetsledelse har utarbeidet en ny veileder ved terrorhandling.

Elektronisk HMS- og krisehåndteringssystem

14.06.2017
Sikkerhetsledelse har i samarbeid med Lettstyrt AS på Fornebu utviklet et enkelt og svært brukervennlig webbasert dataverktøy for HMS og krisehåndtering. Lettstyrt har lang fartstid innen utvikling og drift av særskilt brukervennlige portalløsninger.