Aktuelt

Status trusselnivået i Norge og anbefalte tiltak

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har oppjustert trusselnivået i Norge i to måneder fremover (til medio juni) og vurderer at et terrorangrep er «sannsynlig». PST mener angrep i flere europeiske land kan skape en smitteeffekt.
Publisert  18.04.2017

Grunnlaget er terrorangrepet i Stockholm fredag 7. april og kontrollert sprenging av en bombelignende gjenstand ved Grønland i Oslo lørdag kveld 8. april.

Politiet stanset lørdag kveld en mann på Grønland i Oslo som bar på det politiet omtaler som en bombelignende gjenstand. Folk i området ble evakuert og gjenstanden ble natt til søndag sprengt. Den pågrepne er en 17 år gammel russisk statsborger som kom til Norge sammen med familien sin som asylsøker i 2010.

PST-sjef Benedicte Bjørnland sier at trusselsituasjonen for terrorangrep oppgraderes til «sannsynlig» for de kommende to månedene. Dette begrunner hun blant annet med smitteeffekten etter angrep som terrorangrepet i Sverige og andre, tidligere terrorangrep i Europa den siste perioden. Det blir samtidig stadig vanskeligere å ta seg inn i Syria og Irak for å slutte seg til ISIL. ISIL oppfordrer til anslag ved høytider, og har i dag påtatt seg ansvar for to angrep på kristne kirker i Egypt, sier Bjørnland. Politiet i de største byene og ved Oslo lufthavn er bevæpnet. Etter at Politidirektoratet har vært i kontakt med alle landets politimestere og særorganssjefer, og det er enighet om ikke å iverksette ytterligere tiltak nå. Les hele PSTs vurdering av trusselbildet i Norge

Politidirektoratet mener det foreløpig ikke er behov for ytterligere tiltak utover de som ble iverksatt fredag, etter terrorangrepet i Stockholm. Politiet i Bergen, Oslo og Trondheim og ved Gardermoen besluttet midlertidig bevæpning og økt tilstedeværelse etter hendelsen.

PST ber publikum gi tips dersom man ser eller vet om noe som kan være viktig:

Tlf 23 30 50 00 eller email: post@pst.politiet.no

Tips kan også inngis til lokalt politi, tlf 02800. Ved akutte tips/meldinger ring 112.


Anbefalte tiltak

  • Ta situasjonen på alvor og vurder anbefalte tiltak internt i virksomheten
  • Informer kort alle ansatte om økt trusselnivå i Norge. Herunder kort informasjon om de siste hendelser i Europa, Stockholm og Oslo, grunnlaget for økt trusselnivå ved siste hendelser og mulig smitteeffekt
  • Be ansatte være oppmerksomme og ved uregelmessigheter varsle arbeidsgiver, lokal politimyndighet og PST
  • Følg med i medier på hva politiet og myndighetene sier om situasjonen og følg deres råd
  • Ha fokus på og sørg for at alle ansatte er kjent med etablerte sikkerhets- og beredskapstiltak i virksomheten

Ta kontakt med Sikkerhetsledelse ved spørsmål eller behov for råd, tlf 66 10 99 40. Daglig leder Anders Bøe treffes på tlf 99 28 24 11.

Siste aktuelt

Sikkerhetsledelse søker HMS-rådgiver

23.04.2019

På grunn av økende oppdragsmengde søker vi nå HMS-rådgiver til vårt kontor på Kolbotn.

Vi utfører risikostyring, rådgivning, kurs og øvelser innen HMS, sikkerhet, beredskap og krisehåndtering, og holder til i trivelige lokaler på Mastemyr ved Kolbotn. Vi er et lite og spesialisert fagmiljø med 8 rådgivere fordelt på to team. HMS-teamet søker nå etter ny kollega.

Vi kurser elever og ansatte i konflikt- og trusselhåndtering

21.11.2018
Vi holder nå effektive kurs for skoler, universiteter og høyskoler i hele landet. 

Sikkerhetsledelse har etablert avdelingskontor i Åsane i Bergen

28.09.2018
Dette gjør at vi nå blir enda bedre rustet til å følge opp våre kunder på Vestlandet. 

Personsikkerhet - en betydelig økning i porteføljen

12.02.2018
Sikkerhetsledelse videreutviklet sitt personsikkerhetskonsept i 2009, og har siden den gang opparbeidet et solid kundegrunnlag innen fagområdet. Siden høsten 2017 har vi i betydelig grad fått inn nye oppdrag. Dette gjelder for virksomheter med trusselutsatt ansatte og ansatte som opererer i risikoområder og for personer/familier som er sårbare på grunn av økonomiske og øvrige forhold. Endringer i trusselbildet nasjonalt og internasjonalt er hovedårsaken til at flere velger bistand til å skape nødvendig trygghet i hverdagen.

Sikkerhetsledelse gjennomfører sikkerhetsopplæring for kinoer i Norge

07.02.2018

Ansatte i kinoer har et stort ansvar for publikums trygghet under forestillinger. Næringslivets Sikkerhetsråd og Sikkerhetsledelse har inngått et samarbeid om sikkerhet og beredskap for norske kinoer, og responsen har vært positiv. Opplæringen omfatter behovskartlegging, forebyggende og akutte rutiner og praktisk trening på relevante scenarioer.

Her er link til en kort omtale.

Slik håndterer du en terrorhandling

25.08.2017

Sikkerhetsledelse har utarbeidet en ny veileder ved terrorhandling.

Elektronisk HMS- og krisehåndteringssystem

14.06.2017
Sikkerhetsledelse har i samarbeid med Lettstyrt AS på Fornebu utviklet et enkelt og svært brukervennlig webbasert dataverktøy for HMS og krisehåndtering. Lettstyrt har lang fartstid innen utvikling og drift av særskilt brukervennlige portalløsninger.