Aktuelt

Sikkerhetsopplæring for personell med opphold i trusselutsatte områder

Sikkerhetsopplæring for personell med opphold i trusselutsatte områder tar for seg fasene før, under og etter opphold. Opplæringen omfatter grunnleggende viktige forberedelser, tiltak og oppfølging, og setter fokus på bevissthet og kunnskap om de rette tiltakene gjennom informasjon, erfaringsutveksling og praktisk trening.
Publisert  04.11.2016

Sikkerhetsopplæring for personell med opphold i trusselutsatte områder

 1. Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsforhold
  • Sikkerhetsforståelse
  • Erfaringer fra opphold i trusselutsatte områder og hendelser
  • Trusselbildet
  • Sikkerhets- og beredskapstiltak
  • Regelverk og ansvarsforhold
  • Kulturforståelse og holdninger

 2. Forberedelsestiltak før opphold
  • Forberedelse og planlegging av reise og opphold
  • Trusselbildet og risikovurdering
  • Reiseplan og rapporteringsrutiner
  • Grunnleggende individuell mental forberedelse og stressmestring
  • Materiell/utstyr

 3. Sikkerhetstiltak under oppholdet
  • Kontroll-, rapporterings- og sikkerhetsrutiner
  • Risiko- og sårbarhetsvurdering

 4. Opptreden og tiltak ved hendelser og situasjoner
  • Ulykker, sykdom og naturgitte hendelser
  • Sjokk og akutte stressreaksjoner, posttraumatisk stressforstyrrelse og sorgreaksjoner
  • Konflikter, trusselsituasjoner, skyting, eksplosjoner, ran, vold, kidnapping og gisselsituasjon
  • Førstehjelpsopplæring - aktuelle skader, sykdom og klimaforhold
  • Varslingstiltak, støtte og bistand

 5. Oppfølging etter oppholdet
  • Rapportering
  • Debriefing og oppfølging
  • Psykologisk individuell oppfølging og ettervern

Ovennevnte kursinnhold er et utgangspunkt, hvor endelig kursplan tar utgangspunkt i deres ønsker og behov. Valg og tilpassing av emner, omfang, varighet, tid og sted mv avtales nærmere.

Vi samarbeider tett med Senter for Stress – og traumepsykologi i Oslo, som har betydelig kompetanse og erfaring med bistand til personell som har vært utsatt for traumatiske hendelser.

Pris på forespørsel.


Kort om Sikkerhetsledelse

Sikkerhetsledelse utfører risikovurderinger, systemoppbygging, rådgivning, kurs og øvelser innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

Sikkerhetsledelse har:

 • Instruktører og øvingsledere med lang politioperativ erfaring og bred spesialkompetanse, herunder fra Politihøgskolen, Beredskapstroppen og Politimesters stab
 • Mange års erfaring med håndtering av alvorlige ulykker, tilsiktede uønskede handlinger og kriser
 • Enkel og funksjonell tilnærming til sikkerhets- og beredskapstiltak
 • Lang erfaring med gjennomføring av kurs og øvelser
 • Erfaring fra utenlandsoperasjoner

Noen av våre kunder innen sikkerhets- og beredskapsopplæring:

 • AFP Operations
 • Aon Norway
 • Barratt Due
 • Boots Norge
 • Elkjøp Norge
 • Handelshøyskolen BI
 • Kjøpmannshuset
 • Kompetanse Norge
 • Kredinor
 • Nasjonalmuseet
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges forskningsråd
 • Norsk kulturråd
 • Oslo Handelsstands Forening
 • Oslo kommune
 • REMA 1000
 • Riksantikvaren
 • Skedsmo kommune
 • Sparebanken Vest
 • Thales Norway
 • Utdanningsforbundet
 • VID - Vitenskapelig høgskole
 • Westerdals
 • Ås kommune

Ta kontakt med oss i dag for å avtale et kort informasjonsmøte, post@sikkerhetsledelse.no
- tlf 66109940.

Siste aktuelt

Sikkerhetsledelse søker HMS-rådgiver

23.04.2019

På grunn av økende oppdragsmengde søker vi nå HMS-rådgiver til vårt kontor på Kolbotn.

Vi utfører risikostyring, rådgivning, kurs og øvelser innen HMS, sikkerhet, beredskap og krisehåndtering, og holder til i trivelige lokaler på Mastemyr ved Kolbotn. Vi er et lite og spesialisert fagmiljø med 8 rådgivere fordelt på to team. HMS-teamet søker nå etter ny kollega.

Vi kurser elever og ansatte i konflikt- og trusselhåndtering

21.11.2018
Vi holder nå effektive kurs for skoler, universiteter og høyskoler i hele landet. 

Sikkerhetsledelse har etablert avdelingskontor i Åsane i Bergen

28.09.2018
Dette gjør at vi nå blir enda bedre rustet til å følge opp våre kunder på Vestlandet. 

Personsikkerhet - en betydelig økning i porteføljen

12.02.2018
Sikkerhetsledelse videreutviklet sitt personsikkerhetskonsept i 2009, og har siden den gang opparbeidet et solid kundegrunnlag innen fagområdet. Siden høsten 2017 har vi i betydelig grad fått inn nye oppdrag. Dette gjelder for virksomheter med trusselutsatt ansatte og ansatte som opererer i risikoområder og for personer/familier som er sårbare på grunn av økonomiske og øvrige forhold. Endringer i trusselbildet nasjonalt og internasjonalt er hovedårsaken til at flere velger bistand til å skape nødvendig trygghet i hverdagen.

Sikkerhetsledelse gjennomfører sikkerhetsopplæring for kinoer i Norge

07.02.2018

Ansatte i kinoer har et stort ansvar for publikums trygghet under forestillinger. Næringslivets Sikkerhetsråd og Sikkerhetsledelse har inngått et samarbeid om sikkerhet og beredskap for norske kinoer, og responsen har vært positiv. Opplæringen omfatter behovskartlegging, forebyggende og akutte rutiner og praktisk trening på relevante scenarioer.

Her er link til en kort omtale.

Slik håndterer du en terrorhandling

25.08.2017

Sikkerhetsledelse har utarbeidet en ny veileder ved terrorhandling.

Elektronisk HMS- og krisehåndteringssystem

14.06.2017
Sikkerhetsledelse har i samarbeid med Lettstyrt AS på Fornebu utviklet et enkelt og svært brukervennlig webbasert dataverktøy for HMS og krisehåndtering. Lettstyrt har lang fartstid innen utvikling og drift av særskilt brukervennlige portalløsninger.