Aktuelt

Sikkerhetsledelse søker rådgiver innen sikkerhet og beredskap

På grunn av økende oppdragsmengde søker vi en rådgiver til vårt kontor på Kolbotn.

Sikkerhetsledelse AS utfører risikostyring, rådgivning og opplæringer innen sikkerhet, beredskap, krisehåndtering og personsikkerhet. Vi har i dag betydelige virksomheter innen privat og offentlig sektor på vår kundeliste, i tillegg til trusselutsatte personer og familier.

Publisert  12.01.2019

Ny medarbeider skal utføre oppdrag innen sikkerhet, beredskap, krisehåndtering og personsikkerhet. Du må være engasjert og profesjonell, og inneha god evne til å utrykke deg både muntlig og skriftlig. Det er avgjørende at du har gode samarbeidsevner og er operativ og tilpasningsdyktig i oppdragsutførelsen. Du må også trives med å jobbe selvstendig og mot personlige resultatmål. Arbeidsoppgavene er svært varierte og til tider utfordrende med høy grad av krav til engasjement, profesjonalitet og operativ tilnærming. Kontorarbeid og bruk av pc vil være en vesentlig del av arbeidshverdagen. Stillingen gir store muligheter for egenutvikling.


Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning
 • Risikostyring
 • Rapporter, prosedyrer og planverk
 • Undervisning ved kurs, trening og øvelser
 • Beredskapstjeneste 24/7

Ønskede kvalifikasjoner

 • Født senere enn 1970
 • Bachelor/Master relatert til sikkerhet og beredskap eller erfaring/kompetanse som erstatter dette
 • Erfaring fra sikkerhets- og beredskapsarbeid
 • Operativ, løsningsorientert og effektiv arbeidsform
 • Systematisk, selvstendig og gode samarbeidsevner
 • Positiv, godt humør og stor arbeidskapasitet
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i engelsk
 • Bakgrunn fra Politiet, Forsvaret eller tilsvarende operative yrker
 • Sikkerhetsklarert Hemmelig eller tilfredsstiller kravene til dette


Kortfattet søknad med særlig fokus på ønskede kvalifikasjoner og CV sendes innen 15. februar 2019 til post@sikkerhetsledelse.no.

Kontaktperson: Daglig leder Anders Bøe, tlf 99282411.

Siste aktuelt

Sikkerhetsledelse søker rådgiver innen sikkerhet og beredskap

12.01.2019

På grunn av økende oppdragsmengde søker vi en rådgiver til vårt kontor på Kolbotn.

Sikkerhetsledelse AS utfører risikostyring, rådgivning og opplæringer innen sikkerhet, beredskap, krisehåndtering og personsikkerhet. Vi har i dag betydelige virksomheter innen privat og offentlig sektor på vår kundeliste, i tillegg til trusselutsatte personer og familier.

Vi kurser elever og ansatte i konflikt- og trusselhåndtering

21.11.2018
Vi holder nå effektive kurs for skoler, universiteter og høyskoler i hele landet. 

Sikkerhetsledelse har etablert avdelingskontor i Åsane i Bergen

28.09.2018
Dette gjør at vi nå blir enda bedre rustet til å følge opp våre kunder på Vestlandet. 

Personsikkerhet - en betydelig økning i porteføljen

12.02.2018
Sikkerhetsledelse videreutviklet sitt personsikkerhetskonsept i 2009, og har siden den gang opparbeidet et solid kundegrunnlag innen fagområdet. Siden høsten 2017 har vi i betydelig grad fått inn nye oppdrag. Dette gjelder for virksomheter med trusselutsatt ansatte og ansatte som opererer i risikoområder og for personer/familier som er sårbare på grunn av økonomiske og øvrige forhold. Endringer i trusselbildet nasjonalt og internasjonalt er hovedårsaken til at flere velger bistand til å skape nødvendig trygghet i hverdagen.

Sikkerhetsledelse gjennomfører sikkerhetsopplæring for kinoer i Norge

07.02.2018

Ansatte i kinoer har et stort ansvar for publikums trygghet under forestillinger. Næringslivets Sikkerhetsråd og Sikkerhetsledelse har inngått et samarbeid om sikkerhet og beredskap for norske kinoer, og responsen har vært positiv. Opplæringen omfatter behovskartlegging, forebyggende og akutte rutiner og praktisk trening på relevante scenarioer.

Her er link til en kort omtale.

Slik håndterer du en terrorhandling

25.08.2017

Sikkerhetsledelse har utarbeidet en ny veileder ved terrorhandling.

Elektronisk HMS- og krisehåndteringssystem

14.06.2017
Sikkerhetsledelse har i samarbeid med Lettstyrt AS på Fornebu utviklet et enkelt og svært brukervennlig webbasert dataverktøy for HMS og krisehåndtering. Lettstyrt har lang fartstid innen utvikling og drift av særskilt brukervennlige portalløsninger.

Status trusselnivået i Norge og anbefalte tiltak

18.04.2017
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har oppjustert trusselnivået i Norge i to måneder fremover (til medio juni) og vurderer at et terrorangrep er «sannsynlig». PST mener angrep i flere europeiske land kan skape en smitteeffekt.