Aktuelt

Sikkerhetsledelse har etablert avdelingskontor i Åsane i Bergen

Dette gjør at vi nå blir enda bedre rustet til å følge opp våre kunder på Vestlandet. 
Publisert  28.09.2018

Avdelingsleder er Stig Slaatten, spesialrådgiver konflikthåndtering, sikkerhet og beredskap.
 

Avdelingsleder med politifaglig bakgrunn

Avdelingsleder Slaatten har allsidig politifaglig bakgrunn med spesialkompetanse som gissel- og kriseforhandler gjennom 25 år. Han har tjenestegjort i Vest politidistrikt siden 1986 og frem til våren 2018. I denne perioden har han høstet erfaring som operativ tjenestemann, etterforsker, forebygger og i de siste 10 årene som seksjonsleder for den operative styrken.
 

Nær kunder og samarbeidspartnere

Avdelingskontoret i Bergen vil primært utføre risikostyring, rådgivning, kurs og øvelser innen konflikthåndtering, sikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

- Vi har lenge sett et voksende behov for en avdeling på Vestlandet, og vi gleder oss nå over å kunne være i nærheten av kundene og samarbeidspartnerne vi har her, forteller Slaatten.
 

Samarbeid med psykologer

Det nye avdelingskontoret er samlokalisert med Sense PKT AS – et selskap som blant annet består av psykologer som Sikkerhetsledelse har hatt et nært samarbeid med over lengre tid.
 

Kurslokaler

Sikkerhetsledelse har i flere år avholdt åpne og bedriftsinterne kurs i Oslo-området og andre steder i Norge.
- Det nye avdelingskontoret vårt har også egne kurslokaler, så vi kan nå tilby våre kurs til nye og eksisterende kunder lokalt her i Bergen, sier Slaatten.
 

Kontaktinformasjon avd. Bergen

Sikkerhetsledelse AS
Fossekleiva 41
5119 Ulset
+47 91 76 47 67


ssl@sikkerhetsledelse.no

Siste aktuelt

Slik håndterer du en terrorhandling

25.08.2017

Sikkerhetsledelse har utarbeidet en ny veileder ved terrorhandling.

Vi kurser elever og ansatte i konflikt- og trusselhåndtering

21.11.2018
Vi holder nå effektive kurs for skoler, universiteter og høyskoler i hele landet. 

Sikkerhetsledelse har etablert avdelingskontor i Åsane i Bergen

28.09.2018
Dette gjør at vi nå blir enda bedre rustet til å følge opp våre kunder på Vestlandet. 

Personsikkerhet - en betydelig økning i porteføljen

12.02.2018
Sikkerhetsledelse videreutviklet sitt personsikkerhetskonsept i 2009, og har siden den gang opparbeidet et solid kundegrunnlag innen fagområdet. Siden høsten 2017 har vi i betydelig grad fått inn nye oppdrag. Dette gjelder for virksomheter med trusselutsatt ansatte og ansatte som opererer i risikoområder og for personer/familier som er sårbare på grunn av økonomiske og øvrige forhold. Endringer i trusselbildet nasjonalt og internasjonalt er hovedårsaken til at flere velger bistand til å skape nødvendig trygghet i hverdagen.

Sikkerhetsledelse gjennomfører sikkerhetsopplæring for kinoer i Norge

07.02.2018

Ansatte i kinoer har et stort ansvar for publikums trygghet under forestillinger. Næringslivets Sikkerhetsråd og Sikkerhetsledelse har inngått et samarbeid om sikkerhet og beredskap for norske kinoer, og responsen har vært positiv. Opplæringen omfatter behovskartlegging, forebyggende og akutte rutiner og praktisk trening på relevante scenarioer.

Her er link til en kort omtale.

Elektronisk HMS- og krisehåndteringssystem

14.06.2017
Sikkerhetsledelse har i samarbeid med Lettstyrt AS på Fornebu utviklet et enkelt og svært brukervennlig webbasert dataverktøy for HMS og krisehåndtering. Lettstyrt har lang fartstid innen utvikling og drift av særskilt brukervennlige portalløsninger.