Aktuelt

Sikkerhetsledelse gjennomfører sikkerhetsopplæring for kinoer i Norge

Ansatte i kinoer har et stort ansvar for publikums trygghet under forestillinger. Næringslivets Sikkerhetsråd og Sikkerhetsledelse har inngått et samarbeid om sikkerhet og beredskap for norske kinoer, og responsen har vært positiv. Opplæringen omfatter behovskartlegging, forebyggende og akutte rutiner og praktisk trening på relevante scenarioer.

Her er link til en kort omtale.

Publisert  07.02.2018

Kort om sikkerhetsopplæring for kinoer

 1. Trusselbildet og sikring av verdier
 2. Sårbarheter og hva som påvirker sikkerheten
 3. Terrorangrep i Europa
 4. Mørketallsundersøkelsen
 5. Risikovurdering og sikringsrisikoanalyse
 6. Tiltak som ivaretas av nødetatene
 7. Roller og oppgaver
 8. Trygghet gjennom forutsigbarhet
 9. Håndtering av pågående livstruende vold
 10. Beredskapsplan
 11. Normalisering og ettervern
 12. Scenariobasert trening


Kort om Sikkerhetsledelse

Sikkerhetsledelse utfører risikovurderinger, systemoppbygging, rådgivning, kurs og øvelser innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

Sikkerhetsledelse har:

 • Instruktører og øvingsledere med lang politioperativ erfaring og bred spesialkompetanse, herunder fra Politihøgskolen, Beredskapstroppen og Politimesters stab
 • Mange års erfaring med håndtering av kriser
 • Enkel og funksjonell tilnærming til hva som fungerer av sikkerhets- og beredskapstiltak
 • Lang erfaring med gjennomføring av kurs og øvelser
 • Erfaring fra utenlandsoperasjoner
 • God kunnskap om trusselbildet nasjonalt og internasjonalt

Noen av våre kunder innen sikkerhets- og beredskapsopplæring:

 • AFP Operations
 • Aon Norway
 • Barratt Due
 • Boots Norge
 • Elkjøp Norge
 • Handelshøyskolen BI
 • Kjøpmannshuset
 • Kompetanse Norge
 • Kredinor
 • Nasjonalmuseet
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges forskningsråd
 • Norsk kulturråd
 • Oslo Handelsstands Forening
 • Oslo kommune
 • REMA 1000
 • Riksantikvaren
 • Skedsmo kommune
 • Sparebanken Vest
 • Thales Norway
 • Utdanningsforbundet
 • VID - Vitenskapelig høgskole
 • Westerdals
 • Ås kommune

Ta kontakt med oss i dag for å avtale et kort informasjonsmøte, post@sikkerhetsledelse.no
- tlf 66109940.

Siste aktuelt

Slik håndterer du en terrorhandling

25.08.2017

Sikkerhetsledelse har utarbeidet en ny veileder ved terrorhandling.

Vi kurser elever og ansatte i konflikt- og trusselhåndtering

21.11.2018
Vi holder nå effektive kurs for skoler, universiteter og høyskoler i hele landet. 

Sikkerhetsledelse har etablert avdelingskontor i Åsane i Bergen

28.09.2018
Dette gjør at vi nå blir enda bedre rustet til å følge opp våre kunder på Vestlandet. 

Personsikkerhet - en betydelig økning i porteføljen

12.02.2018
Sikkerhetsledelse videreutviklet sitt personsikkerhetskonsept i 2009, og har siden den gang opparbeidet et solid kundegrunnlag innen fagområdet. Siden høsten 2017 har vi i betydelig grad fått inn nye oppdrag. Dette gjelder for virksomheter med trusselutsatt ansatte og ansatte som opererer i risikoområder og for personer/familier som er sårbare på grunn av økonomiske og øvrige forhold. Endringer i trusselbildet nasjonalt og internasjonalt er hovedårsaken til at flere velger bistand til å skape nødvendig trygghet i hverdagen.

Sikkerhetsledelse gjennomfører sikkerhetsopplæring for kinoer i Norge

07.02.2018

Ansatte i kinoer har et stort ansvar for publikums trygghet under forestillinger. Næringslivets Sikkerhetsråd og Sikkerhetsledelse har inngått et samarbeid om sikkerhet og beredskap for norske kinoer, og responsen har vært positiv. Opplæringen omfatter behovskartlegging, forebyggende og akutte rutiner og praktisk trening på relevante scenarioer.

Her er link til en kort omtale.

Elektronisk HMS- og krisehåndteringssystem

14.06.2017
Sikkerhetsledelse har i samarbeid med Lettstyrt AS på Fornebu utviklet et enkelt og svært brukervennlig webbasert dataverktøy for HMS og krisehåndtering. Lettstyrt har lang fartstid innen utvikling og drift av særskilt brukervennlige portalløsninger.