Sikkerhetsledelse AS

Eksportkontroll og kunnskapsoverføring

Sikkerhetsledelse tilbyr tjenester innen forebyggende sikkerhet som retter seg blant annet mot eksportkontroll og kunnskapsoverføring.

Eksportkontrollen retter seg mot to formål:

  1. Sikre at eksporten av forsvarsmateriell fra Norge skjer i tråd med norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk
  2. Sikre at eksporten av flerbruksvarer ikke bidrar til spredning av masseødeleggelsesvåpen (kjernefysiske, kjemiske og biologiske våpen) samt leveringsmidler for slike våpen.

Eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan utføres uten utførselslisens utstedt av Utenriksdepartementet. Dette gjelder forsvarsmateriell beskrevet på Liste I. Videre gjelder det sivile varer, teknologi og tjenester med potensiell militær anvendelse (flerbruksvarer/”dual use”) beskrevet på Liste II. Listene er forhandlet innenfor det multilaterale eksportkontrollsamarbeidet som Norge deltar i.

Flere virksomheter og sektorer ser det derfor som nødvendig å innføre rutiner i forbindelse med rekrutteringsprosesser samt oppfølging av ansatte som kommer fra såkalte høyrisikoland.

Beskrivelse:

  • Rekruttering: Sikkerhetsledelse utarbeider sjekklister og intervjumaler, samt opplæring i bruk av disse. Disse kan benyttes i prosessen og direkte under intervjuene. Intervjumalene vil ikke inneholde fagrelaterte spørsmål, men spørsmål knyttet til forskjellig tematikk som blant annet den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden. Vi vil også legge inn informasjon om kontaktetablering og avhørsmetodikk.
  • Oppfølging av ansatte: Sikkerhetsledelse utarbeider samtalemaler og gjennomfører opplæring i bruk av disse. Målgruppen er ledere eller andre dedikerte sikkerhetsressurser som skal avholde regelmessige samtaler med personer som allerede er ansatt og/eller engasjert og som kommer fra høyrisikoland. Samtalemalene inneholder også noe om sikkerhets- og etterretningstjenesters modus operandi. Vi tilbyr skreddersydde samtalemaler som kan justeres helt avhengig av modenhetsnivået på virksomhetens sikkerhetskultur.
  • Formålet med samtalene: Øke kunnskapen og bevisstheten til den ansatte rundt utfordringer innen kunnskapsoverføring/eksportkontroll. Videre er det et formål å støtte den ansatte til å ta veloverveide beslutninger i eget liv slik at man ikke setter seg i situasjoner hvor man i ettertid kan bli utsatt for press.

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

Kontakt oss

Vi er her for å skape trygghet – kontakt oss for en hyggelig prat

 
Gaselle logo
Google rating
Skriv en Google-anmeldelse
Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår personvernerklæring og bruk av cookies.
Designet av Norgesdesign. Utviklet i Docly