files/2014/Design2014/Collage.jpg

Samarbeidspartnere


Lettstyrt

Lettstyrt AS har lang fartstid innen utvikling og drift av særskilt brukervennlige portalløsninger, og er lokalisert på Fornebu. De har sammen med oss utviklet et enkelt og svært brukervennlig webbasert dataverktøy for HMS og krisehåndtering (HMSK-system).

Conow

Conow er et kompetansesenter for internasjonale relasjoner som bistår oppdragsgivere med kunnskap og råd om landsituasjoner, myndighetskontakt, samfunnsansvar, kommunikasjon og beredskap.

Multisys

Multisys jobber innenfor feltene Informasjons- og kommunikasjonssikkerhet. Selskapet tilbyr kartlegging av sikkerhetsnivå, sårbarheter og risiko, og bistår virksomheter ved innføring og oppbygging av ledelsessystem for informasjonssikkerhet iht. ISO/IEC 27001. Multisys leverer også løsninger for beskyttelse mot avlytting og overvåking, og for trygg mobilkommunikasjon. Multisys er leverandør til norske sikkerhetsmyndigheter av deteksjonssystemer.


Salutis HMS

Salutis HMS er en godkjent bedriftshelsetjeneste, et bedriftsutviklingsselskap og en kursarrangør som tilbyr tjenester over hele landet. Salutis HMS består av en høyt kvalifisert stab av vernepersonell, helsepersonell og spesialrådgivere med mange års erfaring, kunnskap og kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet.

Sense Psykiologi & Konsulenttjenester

SENSE er et kompetansesenter for privatpraktiserende psykologer som leverer psykologtjenester innen Klinisk psykologi/terapi – Organisasjonspsykologi – Forskning – Foredrag, kurs og konferanser. Psykologene har doktorgrad eller psykologspesialistutdanning, og deres utdanning og erfaringsgrunnlag dekker til sammen et bredt spekter av psykologiens fagområder. Dette gjør SENSE i stand til å skreddersy kompetanse og intervensjon til deres kunders behov.

Senter for Stress og Traumepsykologi

Senter for Stress og Traumepsykologi ble etablert i 1999. De bistå virksomheter med håndtering av stress og kriser, med et sterkt fokus på det forebyggende arbeidet inkludert trening og opplæring. Senter for Stress og Traumepsykologi behandler og yter bistand til personer som har opplevd stress eller traumatiske hendelser. De bistår privatpersoner og virksomheter. Vårt fokus er å tilby gode tjenester levert av en stabil stab av erfarne psykologer med spisskompetanse innen stress og kriser.

 

Kontakt oss

Send inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Hvordan fikk du høre om Sikkerhetsledelse?
Jeg godtar at dere lagrer alle opplysningene jeg har lagt inn i kontaktskjemaet. Les mer
Jeg ønsker at dere sletter alle opplysningene jeg legger inn i kontaktskjemaet etter behandling av henvendelsen.
Om oss