files/2014/Design2014/iStock_000049289624_XXXLarge.jpg
Mer om 
Reisesikkerhet

Reisesikkerhet

Gode forberedelser er med på å gi gode og trygge opplevelser - for enkeltpersoner, familier og ved firmaturer. Med vår kunnskap og erfaring gir vi deg de riktige verktøyene og rådene for en trygg reise.

Reisesikkerhet bidrar til økt bevisstgjøring og trygghet. Vi har utviklet et konsept bestående av opplæring, sikkerhets- og varslingsrutiner, beredskap 24/7 og et varslings- og posisjoneringssystem. I et samarbeid med oss tildeles dere en fast rådgiver med lang politifaglig spesialkompetanse.

Kort om vårt reisesikkerhetskonsept:

  • Planlegging før reise: Valg av reiserute og transportmiddel. Hvem som skal varsles ved alvorlig hendelse. Hvordan du bruker åpne kilder. Du får et forslag til sikkerhetsplan for reisen med resultat av trusselvurderingen og anbefalte risikoreduserende tiltak, som legges inn på din mobiltelefon
  • Trusselvurdering: Oppdatert trusselbilde for reisemålet og vurdering av sårbarhet
  • Risikoreduserende tiltak: Rutiner under transport, på hotellet og offentlige plasser. Hvilke hjelpemidler du bør ha med deg. Akutte tiltak dersom barna blir borte fra oss som foreldre. Hvem vi varsler dersom det skjer en alvorlig hendelse
  • Opplæring: En kort og målrettet scenariobasert treningsøkt. Forebyggende tiltak og hva vi gjør ved alvorlig hendelse
  • Beredskapstjeneste 24/7: Sikrer tilgang på en rådgiver alle dager, hele døgnet. Inkluderer gratis rådgivning og støtte før, under og etter reisen
  • Varslings- og posisjoneringssystem: Ved utløst alarm kan vi se hvor dere befinner dere og rekvirere rask bistand. Dekker store deler av hele verden

Sikkerhetsledelse har jobbet med reisesikkerhet i mange år, og har utviklet sikkerhetsopplæring for personell som opererer i trusselutsatte områder. Les mer om Sikkerhetsopplæring for personell som opererer i trusselutsatte områder.


Les også om våre sikkerhetstjenester:


Ta kontakt med oss i dag for pristilbud, post@sikkerhetsledelse.no eller ring oss på tlf 66 10 99 40.

 

Kontakt oss

Send inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Hvordan fikk du høre om Sikkerhetsledelse?
Jeg godtar at dere lagrer alle opplysningene jeg har lagt inn i kontaktskjemaet. Les mer
Jeg ønsker at dere sletter alle opplysningene jeg legger inn i kontaktskjemaet etter behandling av henvendelsen.