files/2014/Design2014/Collage.jpg
Om oss

Referanseuttalelser

Nedenfor finner du uttalelser fra noen av våre oppdragsgivere.

Uloba- Independent Living Norge

Uloba- Independent Living Norge har arbeidsgiveransvar for snaut 6000 assistenter som bistår funksjonshemmede over hele landet. Vi er en administrasjon med hovedkontor i Drammen med om lag 120 ansatte. Uloba har også eget selskap som driver med utstrakt busstransport. I sum er vi en organisasjon som i vår daglig drift kan utsettes for hendelser. Vi har vår egen Beredskapsgruppe som etter hvert begynner å få innarbeidede rutiner for håndtering av hendelser eller kriser. Men det føles trygt å ha en løpende avtale med Sikkehetsledelse som vil bistå oss straks vi har behov for profesjonell hjelp. Sikkerhetsledelse har ansatte med betydelig erfaring fra både politiet og forsvaret. Det å kunne henvende seg til et miljø hvor man både snakker samme språk og har samme forståelse for hva som må igangsettes av akutte tiltak, er helt avgjørende for vår organisasjon. Vi har også stort utbytte av å kunne trene sammen på akutte hendelser, slik at Uloba står rustet om noe skulle inntreffe.

Barratt Due musikkinstitutt

Kurset var troverdig og engasjert fremstilt, med naturlig tilnærming til temaene, gode "cases", og med overbevisende og imponerende kompetanse og kunnskap. Her er det noen som har startet et firma, ikke bare for å tjene penger, men fordi de gløder for temaet og vil ha informasjon og bevissthet om dette ut til folket. Terningkast 6.

Boots apotek

Apotekdrift generelt stiller store krav til kvalitet og sikkerhet. Boots apotek har benyttet Sikkerhetsledelse som innleid sikkerhetssjef og HMS-rådgiver i selskapet siden 2002; en funksjon som fordrer 24 timers tilgjengelighet, rask håndtering, avklaring og god rådgivning i saker relatert til helse, miljø og sikkerhet - med et overordnet krav til kvalitet og gode samarbeidsrelasjoner. Sikkerhetsledelse har tilfredsstilt våre krav til en slik tjeneste.

Farmaka

Vi ønsker å skape en god og sikker arbeidsplass. Det gir oss trygghet å vite at Sikkerhetsledelse alltid kan kontaktes.

ESO Entreprenør

Vi har stor effekt av samarbeidet med Sikkerhetsledelse. Ved at Sikkerhetsledelse tar det meste av oppfølging av HMS på byggeplass, sikrer vi at den delen ivaretas på en forsvarlig måte. Dette fører igjen til at våre prosjektledere får bedre tid til andre viktige oppgaver på prosjektet. Vi får tilsendt rapporter pr prosjekt, som kvalitetssjekkes og lagres internt hos oss.

Christiania GlasMagasin

Vi har sammen med Sikkerhetsledelse fått på plass et funksjonelt HMS-system. Gjennom vårt samarbeid og Sikkerhetsledelse sin oppfølging fremover, sikrer vi økt fokus på HMS. Dermed får vi fornøyde, trygge ansatte og en enklere hverdag. Vi er veldig fornøyd med Sikkerhetsledelse sine løsninger.

Jula Norge

Sikkerhetsledelse hjalp oss med å etablere HMS-systemet for Jula Norge AS, og hadde innføringskurs i HMS-systemet for alle våre varehus. Vi er kjempefornøyd med etableringen og gjennomføringene av systemet og kursene.

Oslo Handelsstands Forening

OHF har valgt Sikkerhetsledelse AS som samarbeidspartner i mange år. Sikkerhetsledelse innehar høy faglig kompetanse, utfører alle oppdrag etter avtale og er uhildet i forhold til produktsalg.

Skarland Press

Både daglig leder og verneombud i Skarland Press AS synes det å benytte Sikkerhetsledelse var en veldig fin måte å få fart på prosessen med å lage HMS-håndbok. Både grunnmalen til HMS-håndboken og konsulentbistand underveis var meget bra. Dessuten tror vi det faktum at vi hadde med en nøytral tredjepart, som kan HMS-reglene, var medvirkende til at meningsutveksling og diskusjon mellom daglig leder og verneombud rundt de forskjellige punktene gikk veldig smidig og målrettet.

 

Kontakt oss

Send inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Hvordan fikk du høre om Sikkerhetsledelse?
Jeg godtar at dere lagrer alle opplysningene jeg har lagt inn i kontaktskjemaet. Les mer
Jeg ønsker at dere sletter alle opplysningene jeg legger inn i kontaktskjemaet etter behandling av henvendelsen.