Aktuelt

Personsikkerhet - en betydelig økning i porteføljen

Sikkerhetsledelse videreutviklet sitt personsikkerhetskonsept i 2009, og har siden den gang opparbeidet et solid kundegrunnlag innen fagområdet. Siden høsten 2017 har vi i betydelig grad fått inn nye oppdrag. Dette gjelder for virksomheter med trusselutsatt ansatte og ansatte som opererer i risikoområder og for personer/familier som er sårbare på grunn av økonomiske og øvrige forhold. Endringer i trusselbildet nasjonalt og internasjonalt er hovedårsaken til at flere velger bistand til å skape nødvendig trygghet i hverdagen.
Publisert  12.02.2018

Kort om hva personsikkerhet omfatter

 1. Beredskap 24/7
 2. Sikkerhetsrutiner
 3. Reisesikkerhet
 4. Bakgrunnskontroll
 5. Varslings- og posisjoneringssystem
 6. Trusselvurdering
 7. Opplæring
 8. Personbeskyttelse
 9. Krisehåndtering
 10. Leverandørnøytrale innkjøp


Kort om Sikkerhetsledelse

Sikkerhetsledelse utfører risikovurderinger, systemoppbygging, rådgivning, kurs og øvelser innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

Sikkerhetsledelse har:

 • Rådgivere med lang politioperativ erfaring og bred spesialkompetanse, herunder fra Politihøgskolen, Beredskapstroppen og Politimesters stab
 • Mange års erfaring med håndtering av trusselsituasjoner og kriser
 • Enkel og funksjonell tilnærming til hva som fungerer av sikkerhets- og beredskapstiltak
 • Lang erfaring med gjennomføring av kurs og øvelser
 • Erfaring fra utenlandsoperasjoner
 • God kunnskap om trusselbildet nasjonalt og internasjonalt

Ta kontakt med oss i dag for å avtale et kort informasjonsmøte, post@sikkerhetsledelse.no
- tlf 66109940.

Siste aktuelt

NoiseBox® - forhindrer opptak og avlytting under møter

28.05.2020
Sikkerhetsledelse har agentur på NoiseBox® - sikre løsninger for å hindre opptak og avlytting av mobiltelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner. NoiseBox har en unik funksjon som gjør at mobiltelefoner, for eksempel under et møte, kan motta inngående samtaler og samtidig opprettholde sikkerhetsnivået i forhold til avlytting.

Vi kurser elever og ansatte i konflikt- og trusselhåndtering

28.05.2020
Vi holder nå effektive kurs for skoler, universiteter og høyskoler i hele landet. 

Slik håndterer du en terrorhandling

25.08.2017

Sikkerhetsledelse har utarbeidet en ny veileder ved terrorhandling.

Personsikkerhet - en betydelig økning i porteføljen

12.02.2018
Sikkerhetsledelse videreutviklet sitt personsikkerhetskonsept i 2009, og har siden den gang opparbeidet et solid kundegrunnlag innen fagområdet. Siden høsten 2017 har vi i betydelig grad fått inn nye oppdrag. Dette gjelder for virksomheter med trusselutsatt ansatte og ansatte som opererer i risikoområder og for personer/familier som er sårbare på grunn av økonomiske og øvrige forhold. Endringer i trusselbildet nasjonalt og internasjonalt er hovedårsaken til at flere velger bistand til å skape nødvendig trygghet i hverdagen.

Sikkerhetsledelse gjennomfører sikkerhetsopplæring for kinoer i Norge

07.02.2018

Ansatte i kinoer har et stort ansvar for publikums trygghet under forestillinger. Næringslivets Sikkerhetsråd og Sikkerhetsledelse har inngått et samarbeid om sikkerhet og beredskap for norske kinoer, og responsen har vært positiv. Opplæringen omfatter behovskartlegging, forebyggende og akutte rutiner og praktisk trening på relevante scenarioer.

Her er link til en kort omtale.