files/2014/Design2014/HMS.jpg
Mer om 
HMS og SHA byggeprosjekt

Påseplikten

Oppfølging av påseplikten er fokusområde for myndighetene. Flere og flere byggherrer og entreprenører tar dette på alvor og innser behovet for hyppige kontroller. Som ekstern samarbeidspartner og uhildet aktør, er Sikkerhetsledelse en godt egnet ressurs i dette arbeidet. Sikkerhetsledelse har utviklet et eget konsept for kontroll av påseplikten.

Omfatter følgende:

  • Klargjøring av rammene for kontrollen
  • Plan og informasjon til aktørene
  • Gjennomgang av dokumentasjon og sjekkliste kontroll påseplikt
  • Rapportering av resultat til oppdragsgiver
  • Møte og informasjon om resultat til kontrollert aktør
  • Rapport med beskrivelse av resultat


Se også:


Ta kontakt med oss
i dag for pristilbud, post@sikkerhetsledelse.no eller ring oss på tlf 66 10 99 40.