files/2014/Design2014/iStock_000049289624_XXXLarge.jpg
Mer om 
Beredskap

PLIVO - risikoreduserende tiltak

PLIVO - pågående livstruende vold - defineres som en pågående situasjon hvor en eller flere gjerningspersoner utøver livstruende vold med våpen/farlige gjenstander mot flere uskyldige personer. Sikkerhetsledelse har mange års erfaring med å gjennomføre kurs/øvelser og bygge opp planer og tiltakskort for denne typen trusselscenarioer.

Filmen nedenfor er en kortversjon av filmen vi bruker under kurs og øvelser for alle typer virksomheter i privat og offentlig sektor.

Omfatter følgende:

  • Risiko- og sårbarhetsvurdering: Scenarioer, konsekvenser og sårbarhet defineres. Danner grunnlaget for valg av forebyggende og konsekvensreduserende tiltak og for behov som skal dekkes i beredskapsplan og opplæring
  • Beredskapsplan: Funksjonell plan for ledelsen og tiltakskort for de som opererer på skadestedet. Alternativt bistår vi med revisjon av eksisterende plan basert på gjeldende risikobilde
  • Sikkerhetskurs: Emnene er trusselbildet, sikkerhet og beredskap i deres virksomhet, gjerningsperson - profil, forebyggende og konsekvensreduserende tiltak og scenariobasert trening - hva gjør vi dersom...?
  • Beredskapstjeneste 24/7 - rådgivnings- og utrykningsberedskap: Sikrer rask bistand dersom en trusselsituasjon oppstår. Fast kriserådgiver inngår i beredskapsledelsen. All rådgivning pr telefon er gratis

Rådgiverne som utfører tjenestene har lang politifaglig spesialkompetanse, herunder fra Politihøgskolen, Beredskapstroppen og Politimesters stab. De har bred erfaring fra håndtering av reelle krisehendelser med alvorlige trusler og bruk av skytevåpen. Ved behov trekker vi inn våre psykologer, som tar for seg mental forberedelse, stressmestring og psykososiale støttetiltak etter traumatisk hendelse.

Har dere ikke etablert sikkerhets- og beredskapstiltak mot PLIVO, ta kontakt med oss så skal vi bistå dere med å få på plass tiltak vi vet fungerer.


Se også:


Ta kontakt med oss i dag for løsningsforslag, post@sikkerhetsledelse.no eller ring oss på tlf 66 10 99 40.

 

Kontakt oss

Send inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Hvordan fikk du høre om Sikkerhetsledelse?
Jeg godtar at dere lagrer alle opplysningene jeg har lagt inn i kontaktskjemaet. Les mer
Jeg ønsker at dere sletter alle opplysningene jeg legger inn i kontaktskjemaet etter behandling av henvendelsen.