Aktuelt

Krisehåndtering for grunnskolen i Norge

Kunnskapsdepartementet (KD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ble enige om å presisere at § 14 i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager, også skal omfatte alvorlige tilsiktede handlinger som skoleskyting o.a. Gjennom rundskrivet fra juni 2015 står det at «barnehager og skoler skal vurdere risiko for alvorlige tilsiktede handlinger, som for eksempel skyteepisoder eller gisselsituasjoner, og eventuelt planlegge sin beredskap i forhold til dette».
Publisert  27.06.2016

Beredskapsøvelser

Sikkerhetsledelse har de siste årene gjennomført et betydelig antall sikkerhets- og beredskapsopplæring for grunnskolen. Vi tilbyr tilpasset  opplæring i forebygging og håndtering av alvorlige voldshandlinger og beredskapsøvelser for ansatte og eventuelt elever ved skoler.

Vi anbefaler å gjennomføre en teoridel med en påfølgende praktisk øvelse. Naturlig oppfølgning vil være å gjennomføre en kort evaluering med forslag til viktige tiltak samt god informasjon til foreldre/foresatte. Alternativt kan en teoridel uten øvelse gjennomføres, herunder overføring av kunnskap om hva alvorlige tilsiktede handlinger er og hvorfor man trenger beredskap. Vi er fleksible og tilpasser oss deres ønsker og behov.

Opplæringsalternativer som vi tilbyr grunnskoler, og som vi får gode tilbakemeldinger på:

 • 1 time teori + 1 time øvelse. Pris fra kr 5.000,-.
 • 1-2 timer teori. Pris fra kr 3.000,-.
 • Informasjonsbistand til foreldre/foresatte. Pris fra kr 1.500,-.

Priser beregnes på bakgrunn av reiseavstand. Reisekostnader tilkommer. Vårt fokus vil gjennomgående være handlekraft, enkelthet og kompetanse.


Kort om Sikkerhetsledelse AS

Sikkerhetsledelse utfører risikovurderinger, systemoppbygging, rådgivning, kurs og øvelser innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

Sikkerhetsledelse har:

 • Instruktører og øvingsledere med lang operativ politierfaring og bred spesialkompetanse, herunder fra Politihøgskolen og Beredskapstroppen
 • Mange års erfaring med håndtering av reelle kriser
 • Enkel og funksjonell tilnærming til akutte tiltak og beredskapsledelse
 • Lang erfaring med gjennomføring av kurs og øvelser

Noen av våre kunder relatert til utdanningssektoren:

 • Barratt Due
 • Den Norske Opera & Ballett
 • Handelshøyskolen BI
 • Kompetanse Norge
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Norges forskningsråd
 • Norsk kulturråd
 • Skedsmo kommune
 • Universitetet i Oslo
 • Utdanningsforbundet
 • VID - Vitenskapelig høgskole
 • Westerdals
 • Ås kommune

Vi kan bistå etter behov med gjennomføring av ROS-analyse/risikovurdering med tilpasset metodikk iht Norsk standard innenfor de føringer KD har satt.

Vi kan også bistå med utarbeidelse eller revisjon av beredskapsplaner. Vi er opptatt av funksjonelle planverk med enkle funksjonsbeskrivelser og tiltakskort, basert på gjennomført ROS-analyse.

Referanser oppgis ved forespørsel.

Siste aktuelt

Slik håndterer du en terrorhandling

25.08.2017

Sikkerhetsledelse har utarbeidet en ny veileder ved terrorhandling.

Elektronisk HMS- og krisehåndteringssystem

14.06.2017
Sikkerhetsledelse har i samarbeid med Lettstyrt AS på Fornebu utviklet et enkelt og svært brukervennlig webbasert dataverktøy for HMS og krisehåndtering. Lettstyrt har lang fartstid innen utvikling og drift av særskilt brukervennlige portalløsninger.

Status trusselnivået i Norge og anbefalte tiltak

18.04.2017
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har oppjustert trusselnivået i Norge i to måneder fremover (til medio juni) og vurderer at et terrorangrep er «sannsynlig». PST mener angrep i flere europeiske land kan skape en smitteeffekt.

Sikkerhetsopplæring for personell med opphold i trusselutsatte områder

04.11.2016
Sikkerhetsopplæring for personell med opphold i trusselutsatte områder tar for seg fasene før, under og etter opphold. Opplæringen omfatter grunnleggende viktige forberedelser, tiltak og oppfølging, og setter fokus på bevissthet og kunnskap om de rette tiltakene gjennom informasjon, erfaringsutveksling og praktisk trening.

Krisehåndtering for grunnskolen i Norge

27.06.2016
Kunnskapsdepartementet (KD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ble enige om å presisere at § 14 i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager, også skal omfatte alvorlige tilsiktede handlinger som skoleskyting o.a. Gjennom rundskrivet fra juni 2015 står det at «barnehager og skoler skal vurdere risiko for alvorlige tilsiktede handlinger, som for eksempel skyteepisoder eller gisselsituasjoner, og eventuelt planlegge sin beredskap i forhold til dette».

Foredrag i ledelse, verdier og prestasjonskultur – et nytt perspektiv i sikkerhets- og beredskapsarbeidet

08.06.2016
Sikkerhetsledelse tilbyr et engasjerende foredrag i ledelse, verdier og prestasjonskultur.