files/Bilder/Kurs/iStock_000005439434Large.jpg
Mer om 
Sikkerhet

Informasjons- og kommunikasjonssikkerhet

Trusselbildet innen informasjons- og kommunikasjonssikkerhet har de siste årene gitt virksomheter og organisasjoner store utfordringer. Det er slått fast at vårt samfunn er sårbart, og det er derfor et økende fokus på sikkerhets- og beredskapstiltak innenfor disse områdene.

Omfatter følgende:

Informasjonssikkerhet:

 • Kartlegging av status
 • Risikovurderinger og sårbarheter
 • Etterprøver datasikkerheten
 • Tekniske tiltak mot digitale trusler
 • Utvikling av sikkerhetskultur
 • Opplæring
 • Prosjektledelse
 • Organisering og oppfølging


Kommunikasjonssikkerhet:

 • Leverer utstyr for trygg mobilkommunikasjon
 • Avdekker og beskytter lokaler mot avlytting
 • Veiledning innen trygg kommunikasjon
 • Utstyr for å avdekke videoovervåking
 • Leverandør av deteksjonsløninger til offentlige myndigheter


Se også:


Ta kontakt med oss i dag for pristilbud, post@sikkerhetsledelse.no eller ring oss på tlf 66 10 99 40.

 

Kontakt oss

Send inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Hvordan fikk du høre om Sikkerhetsledelse?
Jeg godtar at dere lagrer alle opplysningene jeg har lagt inn i kontaktskjemaet. Les mer
Jeg ønsker at dere sletter alle opplysningene jeg legger inn i kontaktskjemaet etter behandling av henvendelsen.