Sikkerhetsledelse AS

HMS for virksomheter

TjenesterBrannvern

Brann er en av de største truslene i vårt samfunn.

Sikkerhetsledelse besitter tung brannvernfaglig kompetanse gjennom egne ressurser og eksternt rådgiverteam.

Beskrivelse:

 • Brannteknisk rådgivning
 • Montasje og kontroll av brannalarmanlegg
 • Kontroll og service på slokkeutstyr
 • Revisjoner

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Brannvern" i nytt vindu

HMS-rådgiver

Innleid spesialist i HMS når dere trenger det.

Gjør dere rustet til å forebygge skader, sykefravær og tap av verdier.

Dere tildeles en fast ressurs med mange års HMS-faglig kompetanse, som bistår dere med alle HMS-oppgaver.

Beskrivelse:

 • Risikovurderinger
 • Lov- og forskriftskrav
 • Forebyggende og konsekvensreduserende prosedyrer
 • Opplæring
 • Avvikshåndtering, vernerunder og revisjoner
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "HMS-rådgiver" i nytt vindu

HMS-styring

Prosessbasert løsning som ivaretar internkontrollen på en systemtisk og kostnadseffektiv måte basert på: Planlegge – Utføre – Kontrollere – Forbedre.

Dere tildeles en fast ressurs med mange års HMS-faglig kompetanse.

Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.

Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "HMS-styring" i nytt vindu

KursBrannvernkurs

En effektiv økt med stort utbytte.

Kursinnholdet tilpasses deres behov.

Kursinnhold, eksempel:

 • Motivasjon for brannvern
 • Brannutviklingen
 • Forebyggende tiltak
 • Akutte tiltak ved brann
 • Slokketeknikker
 • Konsekvensene etter brann
 • Praktisk trening

  Åpne "Brannvernkurs" i nytt vindu

Send forespørsel om dette kurset

Send inn skjemaet under for å motta tilbud og mer informasjon om dette kurset.


Førstehjelpskurs

Kompetanse i livreddende førstehjelp gir økt trygghet for ansatte i arbeid og på fritiden.

Kurset tilpasses deres behov.

Kursinnhold, eksempel:

 • Kjeden som redder liv
 • Varslingsrutiner
 • Pasientvurdering ABC
 • Stabilt sideleie
 • Hjerte-/lungeredning - praktisk trening
 • Blokkerte luftveier/kvelning
 • Hjerteinfarkt
 • Skadestedsledelse
 • Hverdagsulykker - hva kan skje oss...?

  Åpne "Førstehjelpskurs" i nytt vindu

Send forespørsel om dette kurset

Send inn skjemaet under for å motta tilbud og mer informasjon om dette kurset.


Grunnkurs i arbeidsmiljø

Praktisk og målrettet kurs som omhandler hvordan verneombud og medlemmer i AMU skal utøve HMS-arbeidet i virksomheten.

Kursinnhold:

 • Arbeidsmiljølovgivningens krav
 • Oppbygging og drift av HMS-arbeidet
 • Beredskap og krisehåndtering
 • Risikovurdering og risikoreduserende tiltak.
 • Kartleggingsmetoder
 • Konflikt- og trusselhåndtering
 • Trakassering
 • Rusmisbruk
 • Personlig verneutstyr
 • Den gode arbeidsplassen

Varighet: 16 eller 40 timer.


  Åpne "Grunnkurs i arbeidsmiljø" i nytt vindu

Send forespørsel om dette kurset

Send inn skjemaet under for å motta tilbud og mer informasjon om dette kurset.


HMS-kurs for ledere

Effektivt og målrettet kurs, som omhandler hvordan du som leder skal utøve HMS-arbeidet i din virksomhet.

Kursinnhold:

 • Arbeidsmiljøloven
 • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • Arbeidsmiljøfaktorene
 • Varsling av kritikkverdige forhold
 • Inkluderende arbeidsliv

Varighet: 3,5 timer.


  Åpne "HMS-kurs for ledere" i nytt vindu

Send forespørsel om dette kurset

Send inn skjemaet under for å motta tilbud og mer informasjon om dette kurset.

ProdukterDigitalt HMS-system

Digitalt HMS-system der du kan registrere, dokumentere og ha oversikt over alt internkontrollarbeidet i din virksomhet.

Består av:

 • HMS-håndbok: HMS-håndboken er din egen HMS-sjef, som oppdaterer deg om lovendringer og foreslår "beste praksisrutiner" slik at du oppfyller alle HMS-krav
 • Beredskapsknapp: Her får du rask tilgang til beredskapsplanen dersom krisen rammer din virksomhet
 • Sjekklistefunksjon: Digitale sjekklister sparer tid og får samlet all dokumentasjon på ett sted. Direkte fra mobilen kan du enkelt gjennomføre vernerunder og lage huskelister for å følge opp HMS-arbeidet
 • Avvikssystem: Send inn avvik rett fra mobilen og få beskjed når et avvik er levert og lukket. Med digital avviksløsning blir det enklere for alle å levere avvik
 • Risikovurdering: Enkel risikovurdering med utgangspunkt i ferdige eksempler der virksomheten ledes stegvis gjennom analysen. Verktøyet gir deg god oversikt over det totale risikobildet, noe som hjelper til med å prioritere hvilke områder det eventuelt skal jobbes videre med

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Digitalt HMS-system" i nytt vindu

Bestillingsskjema for produkter

Velg produkter

Opplysninger bedrift/person

Fakturaadresse


Digitalt system for HMS, beredskap og krisehåndtering

Enkelt og svært brukervennlig webbasert system som ivaretar alle krav til internkontroll og som benyttes operativt under beredskaps- og krisesituasjoner.

Består av:

 • Varslingssystem sms
 • Avviksmodul
 • Dokumentmaler for HMS og beredskap med elektronisk operasjonslogg ved krisesituasjon.

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Digitalt system for HMS, beredskap og krisehåndtering" i nytt vindu

Bestillingsskjema for produkter

Velg produkter

Opplysninger bedrift/person

Fakturaadresse


HMS-håndbok

Enkel og brukervennlig HMS-håndbok basert på kravene i internkontrollforskriften §5.

Består av en samling dokumentmaler med innhold.

Sparer dere for mye tid og unødige kostnader.

Består av:

 • HMS-plan og –mål
 • HMS-organisasjonen
 • Lover og forskrifter
 • HMS egenerklæring
 • Forebyggende rutiner
 • Beredskapsplan med tiltakskort
 • Ettervern, opplæring og personalmøter
 • Stoffkartotek
 • Produktkontroll
 • Avviksbehandling
 • Risikovurdering
 • HMS-revisjon

HMS-håndboken implementeres enkelt i vårt digitale internkontrollsystem.

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "HMS-håndbok" i nytt vindu

Bestillingsskjema for produkter

Velg produkter

Opplysninger bedrift/person

Fakturaadresse

Kontakt oss

Kontakt oss

Vi er her for å skape trygghet – kontakt oss for en hyggelig prat

Tilbake
 
 
Gaselle logo
Google rating
Skriv en Google-anmeldelse
Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår personvernerklæring og bruk av cookies.
Designet av Norgesdesign. Utviklet i Docly