HMS for virksomheter

TjenesterBrannvern

 • Brann er en av de største truslene i vårt samfunn.
 • Sikkerhetsledelse bistår med alt innenfor brannvern gjennom egne ressurser og samarbeidspartnere:
  • Brannteknisk rådgivning.
  • Montasje og kontroll av brannalarmanlegg.
  • Kontroll og service på slokkeutstyr.

HMS-rådgiver

 • Innleid spesialist i HMS når dere trenger det, gjøre dere rustet til å forebygge skader, sykefravær og tap av verdier.
 • Bistår dere med alle HMS-oppgaver, som risikovurderinger, lov- og forskriftskrav, forebyggende og konsekvensreduserende prosedyrer, opplæring, avvikshåndtering, vernerunder og revisjoner.
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.

OpplæringBrannvernkurs

 • En effektiv økt med stort utbytte.
 • Kursinnholdet tilpasses krav og deres behov.
 • Kursinnhold, eksempel:
  • Motivasjon for brannvern.
  • Brannutviklingen.
  • Forebyggende tiltak.
  • Akutte tiltak ved brann.
  • Slokketeknikker.
  • Konsekvensene etter brann.
  • Praktisk trening.
 • Se vår kursoversikt.

Førstehjelpskurs

 • Kompetanse i livreddende førstehjelp gir økt trygghet for ansatte i arbeid og på fritiden.
 • Kurset tilpasses deres behov.
 • Kursinnhold, eksempel:
  • Kjeden som redder liv.
  • Varslingsrutiner.
  • Pasientvurdering ABC.
  • Stabilt sideleie.
  • Hjerte-/lungeredning - praktisk trening.
  • Blokkerte luftveier/kvelning.
  • Hjerteinfarkt.
  • Skadestedsledelse.
  • Hverdagsulykker - hva kan skje oss...?
 • Se vår kursoversikt.

Grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud

 

 • Effektivt og målrettet kurs som omhandler hvordan du som verneombud skal utøve HMS-arbeidet i din virksomhet.
 • Kursinnhold:
  • Arbeidsmiljølovgivningens krav.
  • Oppbygging og drift av HMS-arbeidet.
  • Beredskap og krisehåndtering.
  • Risikovurdering og risikoreduserende tiltak.
  • Kartleggingsmetoder.
  • Konflikt- og trusselhåndtering.
  • Trakassering.
  • Rusmisbruk.
  • Personlig verneutstyr.
  • Den gode arbeidsplassen.
 • Varighet: 16 eller 40 timer.
 • Se vår kursoversikt.

HMS kurs for ledere

 • Effektivt og målrettet kurs med varighet 6 timer, som omhandler hvordan du som leder skal utøve HMS-arbeidet i din virksomhet.
 • Kursinnhold:
  • Arbeidsmiljølovgivningens krav.
  • Oppbygging og drift av HMS-arbeidet.
  • Beredskap og krisehåndtering.
 • Varighet: 6 timer.
 • Se vår kursoversikt.

ProdukterHMS-håndbok

 • Sikkerhetsledelse har utviklet en enkel og brukervennlig HMS-håndbok, som består av en samling dokumentmaler med innhold.
 • Basert på kravene i internkontrollforskriften §5.
 • Sparer dere for mye tid og unødige kostnader.
 • Består av: HMS-plan og –mål, HMS-organisasjonen, lover og forskrifter, HMS egenerklæring, forebyggende rutiner, beredskapsplan med tiltakskort, ettervern, opplæring og personalmøter, stoffkartotek, produktkontroll, avviksbehandling, risikovurdering og HMS-revisjon.
 • HMS-håndboken implementeres enkelt i vårt digitale internkontrollsystem.

Digitalt internkontrollsystem

 • Webbasert.
 • Enkelt og svært brukervennlig.
 • Automatisk lagring av all historikk.
 • Varslingssystem sms.
 • Avviksmodul.
 • Dokumentmaler for HMS og beredskap.

Kontakt oss

Tilbake
Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår personvernerklæring og bruk av cookies.
Designet av Norgesdesign. Utviklet i Docly