Sikkerhetsledelse AS

HMS for virksomheter

TjenesterBrannvern

Brann er en av de største truslene i vårt samfunn.

Sikkerhetsledelse besitter tung brannvernfaglig kompetanse gjennom egne ressurser og eksternt rådgiverteam.

Består av:

 • Brannteknisk rådgivning
 • Montasje og kontroll av brannalarmanlegg
 • Kontroll og service på slokkeutstyr
 • Revisjoner

HMS-rådgiver

Innleid spesialist i HMS når dere trenger det.

Gjør dere rustet til å forebygge skader, sykefravær og tap av verdier.

Dere tildeles en fast ressurs med mange års HMS-faglig kompetanse.

Bistår dere med alle HMS-oppgaver, som:

 • Risikovurderinger
 • Lov- og forskriftskrav
 • Forebyggende og konsekvensreduserende prosedyrer
 • Opplæring
 • Avvikshåndtering, vernerunder og revisjoner

Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.

Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.


HMS-styring

Prosessbasert løsning som ivaretar internkontrollen på en systemtisk og kostnadseffektiv måte basert på: Planlegge – Utføre – Kontrollere – Forbedre.

Dere tildeles en fast ressurs med mange års HMS-faglig kompetanse.

Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.

Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.

OpplæringBrannvernkurs

En effektiv økt med stort utbytte.

Kursinnholdet tilpasses deres behov.

Kursinnhold, eksempel:

 • Motivasjon for brannvern
 • Brannutviklingen
 • Forebyggende tiltak
 • Akutte tiltak ved brann
 • Slokketeknikker
 • Konsekvensene etter brann
 • Praktisk trening

Se vår kursoversikt.


Førstehjelpskurs

Kompetanse i livreddende førstehjelp gir økt trygghet for ansatte i arbeid og på fritiden.

Kurset tilpasses deres behov.

Kursinnhold, eksempel:

 • Kjeden som redder liv
 • Varslingsrutiner
 • Pasientvurdering ABC
 • Stabilt sideleie
 • Hjerte-/lungeredning - praktisk trening
 • Blokkerte luftveier/kvelning
 • Hjerteinfarkt
 • Skadestedsledelse
 • Hverdagsulykker - hva kan skje oss...?

Se vår kursoversikt.


Grunnkurs i arbeidsmiljø

Praktisk og målrettet kurs som omhandler hvordan verneombud og medlemmer i AMU skal utøve HMS-arbeidet i virksomheten.

Kursinnhold:

 • Arbeidsmiljølovgivningens krav
 • Oppbygging og drift av HMS-arbeidet
 • Beredskap og krisehåndtering
 • Risikovurdering og risikoreduserende tiltak.
 • Kartleggingsmetoder
 • Konflikt- og trusselhåndtering
 • Trakassering
 • Rusmisbruk
 • Personlig verneutstyr
 • Den gode arbeidsplassen

Varighet: 16 eller 40 timer.

Se vår kursoversikt.


HMS-kurs for ledere

Effektivt og målrettet kurs, som omhandler hvordan du som leder skal utøve HMS-arbeidet i din virksomhet.

Kursinnhold:

 • Arbeidsmiljøloven
 • Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • Arbeidsmiljøfaktorene
 • Varsling av kritikkverdige forhold
 • Inkluderende arbeidsliv

Varighet: 3,5 timer.

Se vår kursoversikt.

ProdukterHMS-håndbok

Enkel og brukervennlig HMS-håndbok basert på kravene i internkontrollforskriften §5.

Består av en samling dokumentmaler med innhold.

Sparer dere for mye tid og unødige kostnader.

Består av:

 • HMS-plan og –mål
 • HMS-organisasjonen
 • Lover og forskrifter
 • HMS egenerklæring
 • Forebyggende rutiner
 • Beredskapsplan med tiltakskort
 • Ettervern, opplæring og personalmøter
 • Stoffkartotek
 • Produktkontroll
 • Avviksbehandling
 • Risikovurdering
 • HMS-revisjon

HMS-håndboken implementeres enkelt i vårt digitale internkontrollsystem.

Kontakt oss for presentasjon og pristilbud.

Bestillingsskjema for produkter

Velg produkter

Opplysninger bedrift/person

Fakturaadresse


Internkontrollsystem

Digitalt webbasert system som ivaretar krav til internkontroll.

Enkelt og svært brukervennlig.

Automatisk lagring av all historikk.

Varslingssystem sms.

Avviksmodul.

Dokumentmaler for HMS og beredskap.

Kontakt oss for presentasjon og pristilbud.

Bestillingsskjema for produkter

Velg produkter

Opplysninger bedrift/person

Fakturaadresse

Kontakt oss

Tilbake
 
 

Skriv en Google-anmeldelse
Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår personvernerklæring og bruk av cookies.
Designet av Norgesdesign. Utviklet i Docly