Sikkerhetsledelse AS

HMS bygg og anlegg

TjenesterByggherrens representant (BHR)

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal tas hensyn til under planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- og anleggsarbeider.

Sikkerhetsledelse er en uavhengig og uhildet part med høy kompetanse, som forebygger rollekonflikter. BHR har lang erfaring med systematisk kontroll, dokumentasjon og oppfølging av avvik.

Beskrivelse:

 • Innføre og følge opp tiltak for å verne arbeidstakerne mot farer
 • Ivaretar kravene i byggherreforskriften
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Byggherrens representant (BHR)" i nytt vindu

HMS-rådgiver

Bygge- og anleggsprosjekter er forbundet med høy risiko for skade på liv og helse. Mange aktører er involvert og det stilles strenge krav til samordning og framdrift.

Dere tildeles en fast ressurs med mange års HMS-faglig kompetanse.

Beskrivelse:

 • Ivaretar alle pålagte krav i HMS-lovgivningen
 • Jobber målrettet og effektivt med å trygge ansatte og forebygge skader, sykefravær og tap av verdier
 • Overordnet mål er å skape en HMS-kultur i prosjektet. Gir effektive og varige tiltak til høy kostnytteverdi
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "HMS-rådgiver" i nytt vindu

HMS-revisjon

Sikkerhetsledelse er leverandørnøytral og en uhildet samarbeidspartner.

HMS-revisjonen har som formål å avdekke om det faktiske HMS-nivået er iht gjeldende krav.

Bidrar til å skape en HMS-kultur med best mulig skadeforebyggende effekt.

Fokusområder og rammene for revisjonen avgjøres av dere, enten som byggherre eller entreprenør.

Beskrivelse:

 • Revisjonsplan med formål og gjennomføring
 • Informasjonsinnhenting ved kartlegging, befaringer og samtaler
 • Revisjonsrapport med resultat og anbefalte tiltak

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "HMS-revisjon" i nytt vindu

Koordinator for prosjektering (KP)

Sikkerhetsledelse har lang erfaring med ulike bygge- og anleggsprosjekter, byggherrer og entreprenører.

Innleid fagressurs fra Sikkerhetsledelse er en kosteffektiv løsning.

Beskrivelse:

 • Forebygger rollekonflikt mellom byggherren, de som utfører arbeidet i prosjektet og kravene til uavhengig oppfølging
 • Sørger for informasjonsformidling mellom de enkelte prosjekterende slik at risiko håndteres helhetlig
 • Påser at resultater av kartlegging og risikovurdering med tiltak innarbeides i tilbudsgrunnlag til utførende virksomheter
 • Sørger for utarbeidelse av plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Koordinator for prosjektering (KP)" i nytt vindu

Koordinator for utførelse (KU)

Innleid fagressurs fra Sikkerhetsledelse innen området sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø (SHA) er en kosteffektiv løsning.

Beskrivelse:

 • Forebygger rollekonflikt mellom byggherren, de som utfører arbeidet i prosjektet og kravene til uavhengig oppfølging
 • Følger opp risikoforhold og at virksomhetene gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • Følger opp tidsplaner for arbeidsoperasjonene, koordinerer samhandlingen mellom de enkelte virksomhetene og sørger for at det føres oversiktslister
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Koordinator for utførelse (KU)" i nytt vindu

Påseplikten

Oppfølging av påseplikten er fokusområde for myndighetene. Flere og flere byggherrer og entreprenører tar dette på alvor og innser behovet for hyppige kontroller.

Sikkerhetsledelse har utviklet et eget konsept for kontroll av påseplikten.

Som ekstern samarbeidspartner og uhildet aktør er Sikkerhetsledelse en godt egnet ressurs.

Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet.

Ingen faste kostnader og ingen bindingstid.

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Påseplikten" i nytt vindu

Prosjektstøtte til entreprenører

Sikkerhetsledelse har lang erfaring med ulike bygge- og anleggsprosjekter.

Beskrivelse:

 • Bistand prosjektledelse
 • Bistand i anbudsfasen
 • Bistå entreprenører i byggherrekrav
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "Prosjektstøtte til entreprenører" i nytt vindu

SHA-rådgiver

Fast ressurs med mange års erfaring fra bygge- og anleggsprosjekter bistår dere.

Beskrivelse:

 • Sørger for at kravene i byggherreforskriften blir ivaretatt gjennom hele prosjektet
 • Utarbeider og oppdaterer løpende SHA-planen for prosjektet
 • Sikkerhetsledelse har utviklet SHA-system med tilhørende dokumenter, som kan benyttes av SHA-rådgiveren. Dette er tidsbesparende
 • Timebasert og fleksibel løsning, hvor dere bestemmer omfanget basert på behovet
 • Ingen faste kostnader og ingen bindingstid

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "SHA-rådgiver" i nytt vindu

KursKurs i sikkerjobbanalyse

Gode og sikre arbeidsvaner gir kvalitet og forebygger skader på liv og helse.

Internkontrollforskriften beskriver kravene til systematisk HMS-arbeid, og sikkerjobbanalyse er en metode for å ivareta kravene til risikokartlegging.

Kursinnhold:

 • Lovverk og grunnlag

 • Trinnvis analyseprosess

 • Risikovurdering

 • Gruppeoppgaver

Varighet: 4 timer.


  Åpne "Kurs i sikkerjobbanalyse" i nytt vindu

Send forespørsel om dette kurset

Send inn skjemaet under for å motta tilbud og mer informasjon om dette kurset.


Kurs: Beredskapsøvelse bygg & anlegg

Ulykker skjer. Det handler om å være forberedt til å håndtere en uønsket hendelse.

Øvelse forebygger personskade og økonomiske tap - reduserer skadeomfang og nedetid for prosjektet.

Øvingsleder har lang erfaring fra ledelse av reelle kriser.

Spillstab med fagkompetanse innen helse, brann- og redning, politi og krisekommunikasjon.

Dere velger selv hvilke trusselscenarioer det skal øves på (fall, klem, brann, storulykke mv).

Øvingsplan med mål og øvingsmomenter.

Bistår med etterarbeid som utarbeidelse av praktiske skjemaer, tiltakskort mv.


  Åpne "Kurs: Beredskapsøvelse bygg & anlegg" i nytt vindu

Send forespørsel om dette kurset

Send inn skjemaet under for å motta tilbud og mer informasjon om dette kurset.


Kurs: Dokumentert sikkerhetsopplæring

Sikkerhetsopplæring er lovpålagt innen bygg og anlegg.

Opplæring og god kompetanse har skadeforebyggende effekt og er nødvendig for å skape en god HMS-kultur i prosjektet.

Sikkerhetsledelse med samarbeidspartner leverer effektive, målrettede og praktisk rettede sikkerhetskurs for bygg og anlegg, som varme arbeider, personløfter og arbeid i høyden.

Kursledere og instruktører med mange års kompetanse.


  Åpne "Kurs: Dokumentert sikkerhetsopplæring" i nytt vindu

Send forespørsel om dette kurset

Send inn skjemaet under for å motta tilbud og mer informasjon om dette kurset.

ProdukterHMS-plan

Sparer hovedbedrift og aktørene for unødig tidsbruk.

Funksjonell HMS-plan med tilknyttede dokumenter for underentreprenører.

Sikrer en standardisering av HMS-arbeidet for alle aktørene i prosjektet.

Bidrar på en enkel måte til å ivareta lovpålagte krav.

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "HMS-plan" i nytt vindu

Bestillingsskjema for produkter

Velg produkter

Opplysninger bedrift/person

Fakturaadresse


SHA-system

Brukervennlige dokumentmaler for hovedbedrift satt i system.

Komplett samling dokumenter som består av:

 • SHA-plan med vedlegg
 • Avtaler
 • Instrukser (forebyggende rutiner) og tiltakskort (konsekvensreduserende tiltak)
 • Dokumenter og sjekklister for kvalitetskontroll

Tidsbesparende løsning.

Kan leveres med webbasert digitalt verktøy.

Ta kontakt for mer informasjon - post@sikkerhetsledelse.no, tlf 66109940.

  Åpne "SHA-system" i nytt vindu

Bestillingsskjema for produkter

Velg produkter

Opplysninger bedrift/person

Fakturaadresse

ReferanseprosjekterReferanseprosjekter

 • BAMA, Østre Aker vei, Oslo
 • Bernt Ankers gate 6, Oslo
 • Bjørvika-utbyggingen, Oslo
 • Ensjøveien 21, 17. etasje (Skanska)
 • Fagerborgkvartalet, Lillestrøm
 • GlasMagasinet, Oslo
 • Hasle Linje1, Vinmonopolet, Oslo
 • Hellerudsletta hotell & konferansesenter, Skjetten
 • Jernbanetorget, Oslo
 • Jessheim Vest
 • Nordeas hovedkontor, Oslo
 • Nye Fjellhamar skole og idrettshall, Fjellhamar
 • REMA 1000, Vinterbro
 • Sjølyst, Oslo
 • Sletterødåsen, Horten
 • Storgata 1, Oslo
 • Strømmen verksted (BT1)
 • Tigergården, Ensjø for Skanska
 • Universitetsgata 8, Oslo
 • Villa Montebello, Oslo
  Åpne "Referanseprosjekter" i nytt vindu

Kontakt oss

Kontakt oss

Vi er her for å skape trygghet – kontakt oss for en hyggelig prat

Tilbake
 
 
Gaselle logo
Google rating
Skriv en Google-anmeldelse
Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du vår personvernerklæring og bruk av cookies.
Designet av Norgesdesign. Utviklet i Docly