files/2014/Design2014/HMS.jpg
Mer om 
HMS og SHA byggeprosjekt

HMS-revisjoner

Sikkerhetsledelse er leverandørnøytral og en uhildet samarbeidspartner. HMS-revisjonen kontrollerer om det faktiske HMS-nivået er iht gjeldende krav. Et viktig bidrag for å skape en HMS-kultur med best mulig skadeforebyggende effekt. Fokusområder og rammene for revisjonen avgjøres av oppdragsgiver, enten det er byggherren eller entreprenøren.

Omfatter følgende:

  • Klargjøring av rammene for revisjonen
  • Revisjonsplan og informasjon til aktørene
  • Revisjonsmøte med fremlegging av dokumentasjon og gjennomgang av sjekkliste HMS-revisjon
  • Revisjonsrapport med beskrivelse av resultat

 

Se også:


Ta kontakt med oss i dag for pristilbud, post@sikkerhetsledelse.no eller ring oss på tlf 66 10 99 40.