files/2014/Design2014/HMS.jpg
Mer om 
HMS og SHA byggeprosjekt

HMS-rådgiver

Innleid HMS-rådgiver for entreprenører. Sørger for å ivareta kravene til systematisk HMS-arbeid. Reduserer risikoen for alvorlige ulykker. En fleksibel løsning uten faste kostnader, hvor dere bestemmer behov og omfang. Kort oppsigelsestid. Drifter HMS-arbeidet og ivaretar lov- og forskriftskravene.

Omfatter følgende:

  • Utarbeide HMS-dokumentasjon
  • Lage og vedlikeholde HMS-tavle
  • Komplettere beredskapsmateriell
  • Gjennomføre HMS-opplæring og øvrige holdningsskapende aktiviteter
  • Delta på vernerunder
  • Gjennomføre revisjoner

Tjenesten tilpasses deres ønsker og behov.


Se også:

 
Ta kontakt med oss i dag for pristilbud, post@sikkerhetsledelse.no eller ring oss på tlf 66 10 99 40.