files/2014/Design2014/Sikkerhetsledelse_hms-kurs-ledere.jpg

HMS-kurs for ledere

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at alle arbeidsgivere og deres representanter må gjennomføre opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten kan ikke delegeres.

Hva har vi fokus på under kurset?

Vi skal på en lettfattelig og praktisk måte ta for oss de teoretiske lovkravene. I tillegg skal vi utnytte erfaringene blant deltagerne og gi deg noen enkle "verktøy" som hjelpemidler i ditt arbeid som leder. Et kort kurs til lav pris, som gir deg et godt utbytte.

Målgruppe

Arbeidsgivere, daglig ledere og avdelings-/mellomledere.

Læringsmål

 • Tilegne deg nødvendig kunnskap om sentrale områder innen HMS-lovgivningen, risikoforhold og systematisk HMS-arbeid
 • Være i stand til å utøve din HMS-funksjon på en forsvarlig måte og slik at kravene til systematisk HMS-arbeid etterleves i virksomheten

Kursinnhold

 1. Arbeidsmiljølovgivningen
  • Krav til systematisk HMS-arbeid
  • Roller og oppgaver
  • Tilrettelegging, medvirkning og utvikling
  • Psykososial og fysisk arbeidsmiljø
  • Kjemisk og biologisk helsefare
  • Kontrolltiltak i virksomheten
  • Arbeid av barn og ungdom
  • Advarsler i arbeidsforhold
 2. Oppbygging og drift av HMS-systemet
  • Risikovurdering
  • Opplæring
  • Avvikssystem
  • Varsling om kritikkverdige forhold
  • Stoffkartotek
  • HMS-revisjon
 3. Beredskap og krisehåndtering
  • Grunnleggende beredskapsteori
  • Scenariobasert trening - hva gjør vi dersom...?

Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring.

Varighet

5 timer.

Pris

Kr 2.500,-. Inkluderer kursmateriell, kursbevis og lunsj. Sentrale HMS dokumentmaler oversendes etter kurset.

Kursmateriell sendes deltagerne i forkant av kurset og medbringes av den enkelte til kurset (elektronisk eller i papirutgave).

NB! Ved avmelding fra kurset senere enn 2 virkedager før kursgjennomføring, belastes kursavgiften i sin helhet.


Kursoversikt Oslo

 

Kontakt oss

Send inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Hvordan fikk du høre om Sikkerhetsledelse?
Jeg godtar at dere lagrer alle opplysningene jeg har lagt inn i kontaktskjemaet. Les mer
Jeg ønsker at dere sletter alle opplysningene jeg legger inn i kontaktskjemaet etter behandling av henvendelsen.