files/2014/Design2014/HMS.jpg

HMS/SHA byggeprosjekt

Byggeprosjekter er forbundet med høy risiko for skade på liv og helse. Mange aktører er involvert og det stilles krav til framdrift. Sikkerhetsledelse jobber målrettet og effektivt med å trygge ansatte og forebygge skader, sykefravær og tap av verdier. Vi er særlig opptatt at vi i fellesskap skaper en HMS-kultur i byggeprosjektet.
 

Kontakt oss

Send inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Hvordan fikk du høre om Sikkerhetsledelse?
Mer om 
HMS