Aktuelt

Foredrag i ledelse, verdier og prestasjonskultur – et nytt perspektiv i sikkerhets- og beredskapsarbeidet

Sikkerhetsledelse tilbyr et engasjerende foredrag i ledelse, verdier og prestasjonskultur.
Publisert  08.06.2016

Lederskap, verdier og prestasjonsevne er en vesentlig del av samarbeidet vi har med våre oppdragsgivere. Derfor har vi utviklet et foredrag innen disse temaene.

Foredragsholderen:

Anders Snortheimsmoen er ansatt i Sikkerhetsledelse. Han har tjenestegjort 32 år ved Politiets beredskapstropp, hvorav de siste 11 årene som sjef. I tillegg til å ha hele landet som ansvarsområde, har Beredskapstroppens operatører deltatt i mange utenlandsoperasjoner i disse årene.

Formålet med foredraget:

Vi ønsker å overføre Anders sin unike erfaring som leder ved Politiets antiterroravdeling til deres virksomhet. Prestasjonskulturen, samhandlingsevnen og holdningene til de ansatte ved avdelingen har alltid vært avgjørende for at man skal lykkes i å nå felles mål. De samme verdiene og metodene for å motivere medarbeiderne vil gi tilsvarende effekt i alle typer virksomheter. Anders tar for seg konkrete "verktøy", som dere enkelt kan innføre i egen virksomhet.

Informasjon om foredraget:

Foredraget omhandler følgende emner:

  • Medarbeideren. Hvordan utvikle den gode medarbeideren?
  • Teamet. Hvordan bygge gode team?
  • Kulturen. Hvordan skape en prestasjonskultur?
  • Læring og utvikling. Hvordan danne gode læringsplattformer?
  • Stadig forbedring gjennom evaluering. Hvordan utvikle gode evalueringsprosesser?
  • DEG som ressurs. Hva kan du gjøre for at dere skal lykkes sammen?
  • Kriseledelse. Erfaringer og læringspunkter.

Varighet: 2 timer.

Antall deltagere: Så mange det er plass til.

Sted: Ved deres virksomhet.

Pris: Kr 12.000,- eks mva. Reisetid beregnes utenfor Oslo og Akershus. Reisekostnader iht Statens reiseregulativ beregnes i tillegg. Foredraget er definert som undervisning og er ikke mva-pliktig.


Ta gjerne kontakt med Anders Snortheimsmoen dersom dere har spørsmål til foredraget. Han treffes på: as@sikkerhetsledelse.no, tlf 99282400.

Siste aktuelt

Sikkerhetsledelse søker HMS-rådgiver

23.04.2019

På grunn av økende oppdragsmengde søker vi nå HMS-rådgiver til vårt kontor på Kolbotn.

Vi utfører risikostyring, rådgivning, kurs og øvelser innen HMS, sikkerhet, beredskap og krisehåndtering, og holder til i trivelige lokaler på Mastemyr ved Kolbotn. Vi er et lite og spesialisert fagmiljø med 8 rådgivere fordelt på to team. HMS-teamet søker nå etter ny kollega.

Vi kurser elever og ansatte i konflikt- og trusselhåndtering

21.11.2018
Vi holder nå effektive kurs for skoler, universiteter og høyskoler i hele landet. 

Sikkerhetsledelse har etablert avdelingskontor i Åsane i Bergen

28.09.2018
Dette gjør at vi nå blir enda bedre rustet til å følge opp våre kunder på Vestlandet. 

Personsikkerhet - en betydelig økning i porteføljen

12.02.2018
Sikkerhetsledelse videreutviklet sitt personsikkerhetskonsept i 2009, og har siden den gang opparbeidet et solid kundegrunnlag innen fagområdet. Siden høsten 2017 har vi i betydelig grad fått inn nye oppdrag. Dette gjelder for virksomheter med trusselutsatt ansatte og ansatte som opererer i risikoområder og for personer/familier som er sårbare på grunn av økonomiske og øvrige forhold. Endringer i trusselbildet nasjonalt og internasjonalt er hovedårsaken til at flere velger bistand til å skape nødvendig trygghet i hverdagen.

Sikkerhetsledelse gjennomfører sikkerhetsopplæring for kinoer i Norge

07.02.2018

Ansatte i kinoer har et stort ansvar for publikums trygghet under forestillinger. Næringslivets Sikkerhetsråd og Sikkerhetsledelse har inngått et samarbeid om sikkerhet og beredskap for norske kinoer, og responsen har vært positiv. Opplæringen omfatter behovskartlegging, forebyggende og akutte rutiner og praktisk trening på relevante scenarioer.

Her er link til en kort omtale.

Slik håndterer du en terrorhandling

25.08.2017

Sikkerhetsledelse har utarbeidet en ny veileder ved terrorhandling.

Elektronisk HMS- og krisehåndteringssystem

14.06.2017
Sikkerhetsledelse har i samarbeid med Lettstyrt AS på Fornebu utviklet et enkelt og svært brukervennlig webbasert dataverktøy for HMS og krisehåndtering. Lettstyrt har lang fartstid innen utvikling og drift av særskilt brukervennlige portalløsninger.