Aktuelt

Elektronisk HMS- og krisehåndteringssystem

Sikkerhetsledelse har i samarbeid med Lettstyrt AS på Fornebu utviklet et enkelt og svært brukervennlig webbasert dataverktøy for HMS og krisehåndtering. Lettstyrt har lang fartstid innen utvikling og drift av særskilt brukervennlige portalløsninger.
Publisert  14.06.2017

Fordelene med HMSK-systemet fra Sikkerhetsledelse

  • Svært enkelt og brukervennlig
  • HMS-arbeidet styres kun fra én side – HMS-planen med oversikt over alle HMS-oppgaver, tidsfrister, ansvar, tilknyttede dokumenter og avviksregistrering
  • Webbasert og tilgjengelig på mobil, nettbrett og pc/mac
  • Systemkravene i Internkontrollforskriften § 5 er ivaretatt
  • Sikkerhet og beredskap for tilsiktede uønskede handlinger er en vesentlig del av systemet
  • Full oversikt over alle oppgaverIntegrert avvikssystem
  • Integrert varslingssystem for epost og sms. Sikrer rask varsling/informasjon til ansatte, pårørende, kunder, samarbeidspartnere mv
  • All historikk er lett tilgjengelig og søkbar
  • Dokumentmaler er inkludert med en opsjon hvor Sikkerhetsledelse bistår i utviklingen og tilpasningen av dokumentene for deres virksomhet. En kosteffektiv løsning
  • Revisjon av systemet og endring av dokumenter er svært enkelt


Her er link til nærmere beskrivelse av HMSK-systemet.

Ta kontakt med spesialrådgiver Morten Østerhaug i dag for en gjennomgang av HMSK-systemet, morten@sikkerhetsledelse.no - tlf 99 28 66 00.

Siste aktuelt

NoiseBox® - forhindrer opptak og avlytting under møter

28.05.2020
Sikkerhetsledelse har agentur på NoiseBox® - sikre løsninger for å hindre opptak og avlytting av mobiltelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner. NoiseBox har en unik funksjon som gjør at mobiltelefoner, for eksempel under et møte, kan motta inngående samtaler og samtidig opprettholde sikkerhetsnivået i forhold til avlytting.

Vi kurser elever og ansatte i konflikt- og trusselhåndtering

28.05.2020
Vi holder nå effektive kurs for skoler, universiteter og høyskoler i hele landet. 

Slik håndterer du en terrorhandling

25.08.2017

Sikkerhetsledelse har utarbeidet en ny veileder ved terrorhandling.

Personsikkerhet - en betydelig økning i porteføljen

12.02.2018
Sikkerhetsledelse videreutviklet sitt personsikkerhetskonsept i 2009, og har siden den gang opparbeidet et solid kundegrunnlag innen fagområdet. Siden høsten 2017 har vi i betydelig grad fått inn nye oppdrag. Dette gjelder for virksomheter med trusselutsatt ansatte og ansatte som opererer i risikoområder og for personer/familier som er sårbare på grunn av økonomiske og øvrige forhold. Endringer i trusselbildet nasjonalt og internasjonalt er hovedårsaken til at flere velger bistand til å skape nødvendig trygghet i hverdagen.

Sikkerhetsledelse gjennomfører sikkerhetsopplæring for kinoer i Norge

07.02.2018

Ansatte i kinoer har et stort ansvar for publikums trygghet under forestillinger. Næringslivets Sikkerhetsråd og Sikkerhetsledelse har inngått et samarbeid om sikkerhet og beredskap for norske kinoer, og responsen har vært positiv. Opplæringen omfatter behovskartlegging, forebyggende og akutte rutiner og praktisk trening på relevante scenarioer.

Her er link til en kort omtale.