Aktuelt

Elektronisk HMS- og krisehåndteringssystem

Sikkerhetsledelse har i samarbeid med Lettstyrt AS på Fornebu utviklet et enkelt og svært brukervennlig webbasert dataverktøy for HMS og krisehåndtering. Lettstyrt har lang fartstid innen utvikling og drift av særskilt brukervennlige portalløsninger.
Publisert  14.06.2017

Fordelene med HMSK-systemet fra Sikkerhetsledelse

  • Svært enkelt og brukervennlig
  • HMS-arbeidet styres kun fra én side – HMS-planen med oversikt over alle HMS-oppgaver, tidsfrister, ansvar, tilknyttede dokumenter og avviksregistrering
  • Webbasert og tilgjengelig på mobil, nettbrett og pc/mac
  • Systemkravene i Internkontrollforskriften § 5 er ivaretatt
  • Sikkerhet og beredskap for tilsiktede uønskede handlinger er en vesentlig del av systemet
  • Full oversikt over alle oppgaverIntegrert avvikssystem
  • Integrert varslingssystem for epost og sms. Sikrer rask varsling/informasjon til ansatte, pårørende, kunder, samarbeidspartnere mv
  • All historikk er lett tilgjengelig og søkbar
  • Dokumentmaler er inkludert med en opsjon hvor Sikkerhetsledelse bistår i utviklingen og tilpasningen av dokumentene for deres virksomhet. En kosteffektiv løsning
  • Revisjon av systemet og endring av dokumenter er svært enkelt


Her er link til nærmere beskrivelse av HMSK-systemet.

Ta kontakt med spesialrådgiver Morten Østerhaug i dag for en gjennomgang av HMSK-systemet, morten@sikkerhetsledelse.no - tlf 99 28 66 00.

Siste aktuelt

Slik håndterer du en terrorhandling

25.08.2017

Sikkerhetsledelse har utarbeidet en ny veileder ved terrorhandling.

Elektronisk HMS- og krisehåndteringssystem

14.06.2017
Sikkerhetsledelse har i samarbeid med Lettstyrt AS på Fornebu utviklet et enkelt og svært brukervennlig webbasert dataverktøy for HMS og krisehåndtering. Lettstyrt har lang fartstid innen utvikling og drift av særskilt brukervennlige portalløsninger.

Status trusselnivået i Norge og anbefalte tiltak

18.04.2017
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har oppjustert trusselnivået i Norge i to måneder fremover (til medio juni) og vurderer at et terrorangrep er «sannsynlig». PST mener angrep i flere europeiske land kan skape en smitteeffekt.

Sikkerhetsopplæring for personell med opphold i trusselutsatte områder

04.11.2016
Sikkerhetsopplæring for personell med opphold i trusselutsatte områder tar for seg fasene før, under og etter opphold. Opplæringen omfatter grunnleggende viktige forberedelser, tiltak og oppfølging, og setter fokus på bevissthet og kunnskap om de rette tiltakene gjennom informasjon, erfaringsutveksling og praktisk trening.

Krisehåndtering for grunnskolen i Norge

27.06.2016
Kunnskapsdepartementet (KD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ble enige om å presisere at § 14 i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager, også skal omfatte alvorlige tilsiktede handlinger som skoleskyting o.a. Gjennom rundskrivet fra juni 2015 står det at «barnehager og skoler skal vurdere risiko for alvorlige tilsiktede handlinger, som for eksempel skyteepisoder eller gisselsituasjoner, og eventuelt planlegge sin beredskap i forhold til dette».

Foredrag i ledelse, verdier og prestasjonskultur – et nytt perspektiv i sikkerhets- og beredskapsarbeidet

08.06.2016
Sikkerhetsledelse tilbyr et engasjerende foredrag i ledelse, verdier og prestasjonskultur.