files/2014/Design2014/Sikkerhetsledelse_hms-kurs-ledere.jpg

HMS-kurs for ledere

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at alle arbeidsgivere og deres representanter må gjennomføre opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten kan ikke delegeres.

Hva har vi fokus på under kurset?

Vi skal på en lettfattelig og praktisk måte ta for oss de teoretiske lovkravene. I tillegg skal vi utnytte erfaringene blant deltagerne og gi deg noen enkle "verktøy" som hjelpemidler i ditt arbeid som leder. Et kort kurs til lav pris, som gir deg et godt utbytte.

Målgruppe

Arbeidsgivere, daglig ledere og avdelings-/mellomledere.

Læringsmål

 • Kjenne til de mest sentrale kravene i HMS-lovgivningen
 • Få nødvendig kompetanse slik at systematisk HMS-arbeid blir ivaretatt i egen virksomhet

Kursinnhold

 1. Lover og forskrifter
  • Roller og oppgaver
  • Varsling om kritikkverdige forhold
  • Lovpålagte krav til arbeidsmiljøet
  • Kontrolltiltak i virksomheten
  • Arbeid av barn og ungdom
 2. Oppbygging og drift av HMS-system
  • Arbeidsmodell
  • Risikovurdering
  • Opplæring og trening
  • Avvikssystem
  • Stoffkartotek
  • Vernerunder 
 3. Beredskap og krisehåndtering
  • Nedbemanningsprosess
  • Personalkonflikthåndtering
  • Interne misligheter
  • Alvorlig ulykke

Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veiledning for denne type opplæring.

Varighet

5 timer.

Pris

Kr 2.500,-. Inkluderer kursmateriell, kursbevis og lunsj. Sentrale HMS dokumentmaler oversendes etter kurset.

NB! Ved avmelding fra kurset senere enn 2 virkedager før kursgjennomføring, belastes kursavgiften i sin helhet.


Kursoversikt Oslo

 

Kontakt oss

Send inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Hvordan fikk du høre om Sikkerhetsledelse?