Vi gjør
hverdagen
tryggere

Sikkerhetsledelse utfører målrettet rådgivning, effektive kurs og realistiske øvelser innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

En handlekraftig støttespiller for virksomheter, personer og familier. Rådgivningstjenester, kurs og øvelser, og bygger opp funksjonelle planer, instrukser og tiltakskort innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

Vi er uavhengig av leverandører av sikkerhetsprodukter og -tjenester.

Vår beredskapstjeneste 24/7 - alltid klare til å bistå dere i en krisesituasjon.

Trenger du rask bistand?
Tlf 66 10 99 40
AKTUELT

Status trusselnivået i Norge og anbefalte tiltak

18.04.2017
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har oppjustert trusselnivået i Norge i to måneder fremover (til medio juni) og vurderer at et terrorangrep er «sannsynlig». PST mener angrep i flere europeiske land kan skape en smitteeffekt.

Sikkerhetsopplæring for personell med opphold i trusselutsatte områder

04.11.2016
Sikkerhetsopplæring for personell med opphold i trusselutsatte områder tar for seg fasene før, under og etter opphold. Opplæringen omfatter grunnleggende viktige forberedelser, tiltak og oppfølging, og setter fokus på bevissthet og kunnskap om de rette tiltakene gjennom informasjon, erfaringsutveksling og praktisk trening.

Krisehåndtering for grunnskolen i Norge

27.06.2016
Kunnskapsdepartementet (KD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ble enige om å presisere at § 14 i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager, også skal omfatte alvorlige tilsiktede handlinger som skoleskyting o.a. Gjennom rundskrivet fra juni 2015 står det at «barnehager og skoler skal vurdere risiko for alvorlige tilsiktede handlinger, som for eksempel skyteepisoder eller gisselsituasjoner, og eventuelt planlegge sin beredskap i forhold til dette».
Rådgivere med politifaglig spesialkompetanse
BEREDSKAP 24/7
 

Kontakt oss

Send inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Hvordan fikk du høre om Sikkerhetsledelse?