Vi gjør
hverdagen
tryggere

Sikkerhetsledelse utfører målrettet rådgivning, effektive kurs og realistiske øvelser innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

En handlekraftig støttespiller for virksomheter, personer og familier. Rådgivningstjenester, kurs og øvelser, og bygger opp funksjonelle planer, instrukser og tiltakskort innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

Vi er uavhengig av leverandører av sikkerhetsprodukter og -tjenester.

Vår beredskapstjeneste 24/7 - alltid klare til å bistå dere i en krisesituasjon.

Trenger du rask bistand?
Tlf 66 10 99 40
AKTUELT

Gratis frokostseminar i Oslo sentrum, torsdag 26. januar kl 0900-1130

16.11.2016
Seminaret har fokus på hverdagsberedskapen og ivaretakelse av ansatte når noe alvorlig inntreffer

Sikkerhetsopplæring for personell med opphold i trusselutsatte områder

04.11.2016
Sikkerhetsopplæring for personell med opphold i trusselutsatte områder tar for seg fasene før, under og etter opphold. Opplæringen omfatter grunnleggende viktige forberedelser, tiltak og oppfølging, og setter fokus på bevissthet og kunnskap om de rette tiltakene gjennom informasjon, erfaringsutveksling og praktisk trening.

Krisehåndtering for grunnskolen i Norge

27.06.2016
Kunnskapsdepartementet (KD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ble enige om å presisere at § 14 i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager, også skal omfatte alvorlige tilsiktede handlinger som skoleskyting o.a. Gjennom rundskrivet fra juni 2015 står det at «barnehager og skoler skal vurdere risiko for alvorlige tilsiktede handlinger, som for eksempel skyteepisoder eller gisselsituasjoner, og eventuelt planlegge sin beredskap i forhold til dette».

Foredrag i ledelse, verdier og prestasjonskultur – et nytt perspektiv i sikkerhets- og beredskapsarbeidet

08.06.2016
Sikkerhetsledelse tilbyr et engasjerende foredrag i ledelse, verdier og prestasjonskultur.

Stor interesse for alvorlige voldshandlinger og beredskapstiltak

08.06.2016
20. mai 2016 gjennomførte Sikkerhetsledelse et frokostseminar om alvorlige voldshandlinger og beredskapstiltak i Oslo Handelsstands Forenings lokaler.
Rådgivere med politifaglig spesialkompetanse
BEREDSKAP 24/7
 

Kontakt oss

Send inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Hvordan fikk du høre om Sikkerhetsledelse?