Vi gjør
hverdagen
tryggere!

Sikkerhetsledelse utfører målrettet rådgivning, effektive kurs og realistiske øvelser innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

Sikkerhetsledelse er en handlekraftig støttespiller for virksomheter, personer og familier, som leverer rådgivningstjenester, kurs og øvelser, og bygger opp funksjonelle systemer innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering. Vi er uavhengig av leverandører av sikkerhetsprodukter og -tjenester.

Vår beredskapstjeneste 24/7 gjør at vi alltid er klare til å bistå.

Trenger du rask bistand?
Tlf 66 10 99 40
 

Kontakt oss

Send inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Hvordan fikk du høre om Sikkerhetsledelse?
Rådgivere med politifaglig spesialkompetanse
BEREDSKAP 24/7