Vi gjør
hverdagen
tryggere!

Sikkerhetsledelse utfører målrettet rådgivning, effektive kurs og realistiske øvelser innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering.

Sikkerhetsledelse er en handlekraftig støttespiller for virksomheter, personer og familier, som leverer rådgivningstjenester, kurs og øvelser, og bygger opp funksjonelle systemer innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering. Vi er uavhengig av leverandører av sikkerhetsprodukter og -tjenester.

Vår beredskapstjeneste 24/7 gjør at vi alltid er klare til å bistå.

Trenger du rask bistand?
Tlf 66 10 99 40
AKTUELT

Stor interesse for alvorlige voldshandlinger og beredskapstiltak

08.06.2016
20. mai 2016 gjennomførte Sikkerhetsledelse et frokostseminar om alvorlige voldshandlinger og beredskapstiltak i Oslo Handelsstands Forenings lokaler.

Foredrag i ledelse, verdier og prestasjonskultur – et nytt perspektiv i sikkerhets- og beredskapsarbeidet

08.06.2016
Sikkerhetsledelse tilbyr et engasjerende foredrag i ledelse, verdier og prestasjonskultur.

Ressurstilgang i Sikkerhetsledelse

08.06.2016
1. mars i år ansatte vi to nye rådgivere, som i vesentlig grad styrker vår kapasitet innen sikkerhets- og beredskapsområdet.
Rådgivere med politifaglig spesialkompetanse
BEREDSKAP 24/7
 

Kontakt oss

Send inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Hvordan fikk du høre om Sikkerhetsledelse?